top of page
Rengøring af en bro

Visuel, Positiv Kontraktledelse

Efterår 2024

 

Dato: 28. november 2024

Sted: Mariott Hotel, 1560 København

Pris: 5.000 kr. ekskl. moms

En visuel og positiv tilgang til kontraktstyring

Mange organisationer er interesserede i at arbejde med visualisering i deres kontrakter, men ved ikke hvor de skal starte. På dette nye 1-dags kursus bliver du undervist af Chanette Lyngsåe, der som en af de første i Danmark har udviklet og i praksis gennemført et koncept med positive resultater. Chanette har desuden skrevet lærebogen VPK Metoden - Visuel, Positiv Kontraktledelse, som du får som en del af kurset. 

Den visuelle og positive tilgang skaber et mere proaktivt og gunstigt miljø for løsning af konflikter og fremmer opbygningen af det gode samarbejde. Leverandørerne aktiveres og motiveres til at yde deres bedste ved at synliggøre deres performance på en positiv og inkluderende måde, så kontraktens mål kan indfries bedst muligt.  

Som en del af metoden arbejder vi også med, hvordan du kan synliggøre dine egne resultater og skabe positiv opmærksomhed og opbakning omkring kontraktstyringsfunktionen hos både kontraktbrugerne og ledelsen.

Kurset er til dig, som arbejder med eller har ansvar for kontrakter og kontraktledelse i en offentlig eller privat virksomhed. Du sidder f.eks. i en stilling som contract manager, indkøber, leverandør eller projektleder.

Du ønsker at optimere kontrakt og kommunikation i kontraktstyringsarbejdet, og har brug for en praktisk tilgang med metoder og værktøjer, som let kan implementeres i dit daglige arbejde 

Bedre samarbejde

Øg effektiviteten

Undgå miskommunikation og -tillid

Undervisere

Chanette Lyngsåe
Screenshot 2023-10-24 at 13.56_edited.jpg

Chanette har 9 års erfaring med projektledelse, kontraktledelse og controlling i offentlige organisationer med gennemførelse af rammeaftaler, EU-udbud og annonceringer primært indenfor bygge- og anlægsbranchen. Hun har i en årrække anvendt visuel kommunikation i kontraktstyring og er forfatter til og underviser i VPK-metoden om Visuel Positiv Kontraktledelse. Hendes metoder er praksisnære og lette at implementere.

 

Chanette har erfaring fra kommunale og statslige organisationer såvel som private virksomheder.  Chanette har følgende efteruddannelser og certificeringer: CCM Practitioner, Prince2 Projektledelse, LEAN, Finansiel Controlling, Six Sigma og Konflikthåndtering. 

EJER, CONTRACT MANAGEMENT 1 TIL 1, CERTIFICERET CCM PRACTITIONER

5 gevinstskabende grunde til at anvende visuel positiv kontraktledelse

 • Bedre ledelsesinddragelse

 • Nedsætter misforståelser og konflikter

 • Øger effektiviteten

 • Bedre samarbejde gennem positive relationer

 • Større arbejdsglæde som kontraktansvarlig

Dagsprogram 

Indhold

Introduktion til VPK metoden

 

Visuel kommunikation i udbudsprocessen

 • Forventningsafstemning med ledelse og kontraktbrugere

 • Skab positive relationer til markedet (eksempel på annoncering af markedsdialogmøde)

 • Optimering af internt samarbejde

 • Gør kontrakten til et redskab (eksempel på simpel aftale med enkle, visuelle illustrationer)

Visuel kommunikation i implementeringsfasen

 • Leverandøren skal mærke du er en medspiller 

 • Få kontraktbrugerne til at tage ejerskab af aftalen 

 • Compliance, Leverandøren og egen organisation

Visuel kommunikation i den løbende kontraktledelse

 • Evaluering og konflikthåndtering (eksempel på visuelle værktøjer) 

 • Positiv controlling (eksempel på visuelle værktøjer)

 • Synliggørelse af succes og problematikker overfor ledelsen (eksempel på årsrapport)

Form

Én interaktiv undervisningsdag, hvor du lærer hovedprincipperne i VPK-metoden.

Undervisningen veksler mellem oplæg, dialog og øvelser - perspektiver og cases fra deltagernes egne arbejdsliv bliver også inddraget. Vi reflekterer undervejs, så du har mulighed for at lave din egen ”drejebog” til visuel positiv kontraktledelse, når du kommer hjem

Materialer

14 dage før kursusstart åbner vi kursets materialeside, hvor du finder:

- PowerPoint slides

- Lærebogen om VPK-metoden

- Bilag og henvisninger

- Deltagerliste

Indsats

Vi anbefaler, at du læser bogen om VPK-metoden på ca.100 sider inden kursusstart.

Du må gerne medbringe en case udfordring fra dit arbejdet, som kan inddrages i undervisningen. Det kan f.eks. være udfordringer med ledelse, leverandør, internt samarbejde eller markedsdialogmøder, som hindrer god kontraktledelse.

Eksamen

Der er ingen eksamen. Kursusbevis kan udstedes efter ønske.

Pris

5.000 DKK ekskl. moms

Prisen er inklusiv materialer og forplejning: morgenmad, frokost og eftermiddagsbuffet, men dækker ikke udgifter til transport og overnatning. 

Efterår 2024

bottom of page