top of page

Vidensdeling om CM

Behovet for Contract Managers stiger

Der er en klar trend i det danske arbejdsmarked lige nu. Behovet for contract managers er stigende. Hos NSCCM har vi holdt øje med de mest populære jobdatabaser gennem det sidste år og fundet er slående.

Contract management: Et diverst og diffust felt?

Hvad laver en contract manager? I artiklen her zoomer vi nærmere ind på feltet.

En CCM-certificering kan også bane vejen for din nye karriere

Selvom contract management er en relativt ung disciplin i Danmark, er behovet for kontraktstyring støt stigende – både nationalt og internationalt.

Hvad er Contract Management?

Contract Management er en tværfaglig disciplin, hvor "contract manageren" ved hjælp af en række processer og aktiviteter optimerer håndteringen af kontrakten gennem hele dens livscyklus med henblik på at øge værdiskabelsen og minimere værditab. Dette arbejde kræver både tekniske, juridiske og forretningsmæssige kompetencer - samt gode evner til at kommunikere og samarbejde på tværs af fagligheder, organisationsdele og kulturer.

Kontraktarbejdets 5 faser

En af de mest essentielle elementer i arbejdet med kontrakthåndtering er at forstå kontraktens grundlæggende faser.

Nordens førende certificering i Contract Management

I dag bliver både private og offentlige aktører presset til at realisere økonomiske nøgletal og øge effektiviteten. Samtidig vokser kompleksiteten i de ydelser og services, vi leverer og modtager: Vores verden har stille og roligt udviklet sig fra produktionssamfund til servicesamfund - og kontrakterne, der følger med i kølvandet, er talrige og komplekse som aldrig før. Det stiller krav til organisationers håndtering af kontrakter. Og det stiller særligt krav til de personer, der skal bestride jobbet. Her kommer contract and commercial management (CCM) ind i billedet.

bottom of page