top of page

Hvem er NSCCM?

NSCCM står for Nordic School of Contract and Commercial Management 

Vores formål er at udbrede kendskabet til contract and commercial management i offentlige og private organisationer. Det vil vi, fordi kommerciel og juridisk ledelse af kontrakter bliver mere og mere afgørende for effektivisering, gevinstrealisering og konkurrenceevne i både private virksomheder og offentlige organisationer.

Derfor udbyder vi kurser og certificerede uddannelser i Contract and Commercial Management (CCM), der indeholder den bedst funderede internationale viden, forskning og praksis på området. Vi har uddannelser på forskellige kompetenceniveauer, og også kortere kurser indenfor efterspurgte områder.

I NSCCM har vi oplevet interesse og efterspørgsel indenfor særlige områder af contract management, og derfor har vi udviklet kurser i samarbejde med eksperter på området. Ønsker du at få mere juridisk viden, har vi udviklet "Grundlæggende Kontraktret", og vi har også udviklet særlige kurser med fokus på praksis indenfor IT-kontrakter og Indkøb samt det engelske kursus "Negotiate, draft and manage contracts in English". På alle vores uddannelser og kurser får du konkrete værktøjer med i bagagen, så du kan anvende og omsætte din nye viden til praksis fra første dag.   

 

Uddannelse og kompetenceløft

Det er ofte undervurderet, hvor kompleks en aktivitet det er at planlægge, udforme og styre kontrakter og forretningsrelationer. Mange virksomheder og organisationer mangler det fornødne overblik over deres kontrakters indgåelse, udvikling og drift. Dette fører desværre ofte til fragmenterede processer og spændinger mellem forskellige interessenters mål, hvilket medfører ineffektivitet og på bundlinien tab af værdi.   

Den enkelte medarbejder har brug for at kunne overskue dette komplekse puslespil, så processer kan afstemmes, forenkles og effektiveres, og det kræver, at der i organisationen/virksomheden er et fælles sprog og en fælles forståelse af kontrakter, kontraktstyring og deres anvendelse.

Uddannelse og kompetenceudvikling af en hel organisation kommer ikke af sig selv. For at lykkedes kræver det, at nogen tør tage lederskab for den nødvendige forandring. Og her kommer NSCCMs uddannelser og kurser ind i billedet. 

På vores certificerede CCM uddannelser tager vi udgangspunkt i IACCM/World Commerce & Contractings procesmodel, der indeholder en række aktiviteter, der optimerer udbyttet af kontrakter. Aktiviteterne sikrer bl.a. overblik over processer og aktiviteter, højnet bevidsthed om kommunikation, reduktion af risici m.m., der alle er vigtige faktorer, som er med til at sikre et øget kommercielt udbytte. I indlægget Hvad er Contract Management? kan du læse mere uddybende om NSCCMs syn på Contract Management.

 

Internationalt anerkendt certificering  

NSCCM er en nordisk skole, der er anerkendt og akkrediteret af World Commcerce and Contracting (tidl. IACCM).

Det betyder, at du gennem os får certificerede CCM uddannelser på internationalt niveau - udviklet blandt et panel af verdens førende specialister i kontraktstyring og formet gennem mere end 20.000 virksomheders praktiske erfaringer med contract and commercial management - også kaldet best practice.

Vores undervisere er nogle af nordens førende eksperter i contract management Mød dem her. 

Gennem årene har vi uddannet medarbejdere fra private såvel som offentlige organisationer og virksomheder, bl.a. indenfor: IT- og medicinalvirksomhed, energi- og forsyningsvirksomhed, bygherre- og entreprisevirksomhed (anlæg og drift), rådgivnings- og arkitektvirksomhed, advokat- og revisionsselskaber, tog- og metrovirksomhed, bank-, finans- og forsikringsvirksomhed. 

Vi er også uddannelsespartnere for en række statslige myndigheder, f.eks. Banedanmark, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, Rigspolitiet, og Forsvarsministeriets Indkøb, flere regioner og kommuner m.m.

 

Vi deler gerne vores viden

I NSCCM følger vi udviklingen af den nyeste internationale forskning og praksis tæt, og vores undervisere bidrager i høj grad til denne udvikling. Underviserne er alle forankrede i forskningsmiljøer på danske Universiteter og/eller i førende virksomheder og organisationer indenfor området.

Og vi deler gerne vores viden med jer - selvfølgelig vederlagsfrit og uden forpligtelser: 

  • På hjemmesiden finder du NSCCM's artikler, hvor du kan læse over 70 faglige artikler og blogindlæg om contract and commercial management. 

  • LinkedIn, hvor vi hver måned  har flere korte faglige opslag:

bottom of page