top of page
nordic-forest-background.png
Dette kursus kan ikke længere bookes.

Styring af agile kontrakter

På dette kursus er der særligt fokus på, hvorledes agile kontrakter skal styres i fasen efter kontra

  • Afsluttet
  • 5.000 danske kroner
  • Kalvebod Brygge

Beskrivelse af service

Styring af agile kontrakter På dette kursus er der særligt fokus på, hvorledes agile kontrakter skal styres i fasen efter kontraktindgåelse. Styring af agile kontrakter kræver man anvender andre arbejdsmetoder, processer og værktøjer, end dem som sædvanligvis bruges ved indgåelse af vandfaldskontrakter. Desuden afhænger styringen af, om alle eller kun nogle af de grundlæggende elementer (tid, økonomi, ydelse) er underlagt en agil styringsramme, f.eks. hvorvidt tid eller økonomi ligger fast, og kun selve ydelsen er agil. Derfor har kurset fokus på hvorledes processer, ledelse, forretning, teknik og kontraktstyring skal spille sammen med henblik på at få et optimalt resultat, samt hvilke metrikker det er vigtigt at måle på, for at sikre den fornødne fremdrift og succes - herunder balancen mellem skabelse af de forretningsmæssige værdier og kontrakten. Kurset trækker på både teori og praktisk erfaring om styring af agile kontrakter, herunder spørgeundersøgelser gennemført i mere end 1.500 agile projekter i USA - de agile metoders ophavsland ("Det Agile Manifest", Utah, 10.-11. februar 2001, se https://agilemanifesto.org/iso/dk/manifesto.html). Deltagerprofil Kurset er designet til dig der arbejder med eller har ansvar for agile kontrakter, med særligt fokus på agile IT-kontrakter og tilsvarende serviceydelser. Du er f.eks. indkøber, projektleder, udbudsjurist, contract manager eller leder med ansvar for salg eller indkøb af IT, der er underlagt en agil udviklingsproces. Udbytte af kurset Kurset vil give et grundigt indblik i de roller og ansvar, de deltagende parter har, hvordan der skal samarbejdes og kommunikeres, samt hvilke målepunkter (metrikker) som skal anvendes, når man skal afgøre om projektet er på rette kurs eller om noget bør justeres og/eller rettes op. Samtidig er der fokus på, hvilke praktiske værktøjer man kan udvikle og anvende, og som kan justere og/eller bringe projektet tilbage på ret kurs. Deltagerne får udleveret disse værktøjer som led i kurset. Undervejs vil vi også adressere hvorledes den valgte kontraktlige regulering spiller ind i styringen og vi berører også de udbudsretlige faldgruber, der ligger i den efterfølgende styring af agile kontrakter. Kursets platform er best practices som er udviklet på baggrund af indsamling af data fra mere end 1.500 agile projekter.


Kontaktdetaljer

  • Copenhagen Marriott Hotel, Kalvebod Brygge 5, 1560 København, Denmark

    jonathan.t.henschel@gmail.com


bottom of page