top of page
nordic-forest-background.png
Dette kursus kan ikke længere bookes.

Grundlæggende kontraktret

Grundlæggende viden om de vigtigste dele af kontrakten

  • Afsluttet
  • 5.000 danske kroner
  • Kalvebod Brygge

Beskrivelse af service

På kurset opnår du en grundlæggende viden om de vigtigste dele af kontrakten, hvilke regler der gælder herfor, samt hvordan forhandlingsmæssige, kommercielle og operationelle forhold spiller sammen med de enkelte temaer og klausuler i kontrakten. Deltagerprofil Kurset er lavet specielt for dig, der har behov for en grundlæggende forståelse af kontrakter og de retsregler, der regulerer dem, samt hvordan forhandling, udarbejdelse og styring af individuelle vilkår skal sammentænkes. Du vil typisk arbejde som contract manager, indkøber, sælger, projektleder eller lign., enten uden juridisk uddannelsesbaggrund eller med en juridisk baggrund, med behov for et brush-up inden for området. Udbytte Kurset giver dig en grundlæggende forståelse for de vigtigste juridiske overvejelser omhandlende forhandling, udarbejdelse og styring af kontrakter. Undervisningen har en operationel og praktisk tilgang, så du får forståelse for juraens konkrete anvendelse og betydning for kontraktstyringsprocesser og aktiviteter. Du opnår en grundlæggende forståelse for: - Kontraktrettens vigtigste temaer, regler og principper - Udarbejdelse og forståelse af kontrakter samt hvordan dette arbejder sammen med forhandling og styring - Fortolkning og ændring af kontrakter - Parternes grundlæggende og accessoriske forpligtelser - Levering, risikoovergang og accept - Ansvar, bod og force majeure - Konflikter og hvordan man håndterer dem - Opsigelse, ophævelse og annullering af kontrakter


Kontaktdetaljer

  • Copenhagen Marriott Hotel, Kalvebod Brygge 5, 1560 København, Denmark

    jonathan.t.henschel@gmail.com


bottom of page