top of page

Kontrakters indgåelsestid bliver længere på trods af ny teknologi!

Britt Torp Pedersen

30. dec. 2022

At forkorte kontraktens indgåelsestid er essentielt i en tid præget mange ændringer og stor hastig på markedet. Men er det, hvad der sker?

Mange moderne virksomheders strategier er baseret på ’hastighed’, ’acceleration’ og ’fremskynding’. Bestyrelser og ledere understreger og forstår vigtigheden af hurtig forandring og evnen til at tilpasse sig uforudsigelige begivenheder og markedsvilkår.

Kontrakter befinder sig midt i orkanens øje. Kontrakter er de instrumenter, som meget af denne ændring sker igennem.


At forkorte kontraktens indgåelsestid er derfor også essentiel.

Med så meget pres udefra, kunne man formode, at tiden det tager fra den indledende budfase til kontraktindgåelse vil være mærkbart reduceret. Digitalisering giver muilghed for en ’gnidningsløs handel’ – organisationer investerer fortsat massivt i ny teknologi som cloud-baserede løsninger, der giver langt hurtigere implementering og tilpasning. Men generelt set er det svært at få øje på fordelene ved al denne investering og pres fra de øverste ledelseslag.

Mens indgåelsestiden på simple indkøb og salg er mærkbart forbedret, er tiden for de mere komplicerede (og vigtige!) kontrakter gennemsnitligt blevet langsommere!

 

IACCM har for nylig foretaget en undersøgelse, som peger på en række årsager:

  1. Antallet af personer, der er involverede i forhandling, gennemgang og godkendelse fortsætter med at stige.

  2. Automatisering har vist sig meget effektiv for indkøb af  standard- og handelsvarer, men der har vist sig at være større udfordringer, når det handler om at strømline mere komplekse typer af kontrakter.

  3. Fortsat frygt vedrørende risiko, lovregulering og omdømme har vist sig som kritiske barrierer i at behandle ændringer. Mange organisationer kæmper med udfordringer på grund af øgede krav om compliance.

 

NSCCM kan lette din virksomheds kontraktarbejde

Vi tilbyder i efteråret en lang række uddannelser, der på forskellige niveauer kan løfte din organisations forståelse for kontrakter og styringen heraf.


På vores danske CCM Practitioner og engelske CCM Practitioner opnår du viden om og kompetencer til at forstå og anvende de vigtigste principper og teknikker i kontraktstyring. Fra 2020 udbyder vi også IACCM overbygningscertificering, CCM Advanced Practitioner.
bottom of page