top of page

Jobmarkedet - tendenser i 3. og 4. kvartal af 2023

Britt Torp Pedersen

7. jul. 2023

Den høje efterspørgsel efter contract managers fortsatte i 3. og 4. kvartal af 2023

NSCCM har analyseret jobmarkedet i anden halvdel af 2023, og tendensen er klar: efterspørgslen efter contract managers fortsætter det uændrede høje niveau. Med 208 opslag – ca. 35 om måneden – er der tale om det præcist samme antal som i første halvår af 2023. Størst efterspørgsel ses stadig indenfor offentlige indkøb med ca. 2 opslag om ugen (staten, regioner og kommuner), skarpt forfulgt af energisektoren (især offshore og onshore vindemøller, energiselskaber og fjernvarme) samt IT-branchen.

 

Endvidere er tendensen, at stillingen som ”Contract manager” nu suppleres med andre, mere specialiserede jobtitler som f.eks. ”Legal contract manager”, ”Commercial contract manager”, ”Technical contract manager”, ”Contract cost manager”, ”Compliance contract manager” mv. Dette er især i større organisationer, der har arbejdet i længere tid med contract management, og hvor der er særligt fokus på større kontrakter, bestemte vigtige områder af kontrakten eller særlige lovkrav, som det f.eks. ses inden for finanssektoren.

 

Endelig ses det, at der er fokus på at samle medarbejdere i større tværgående teams (jura, indkøb, contract management osv.) samt at der opslås flere og flere stillinger, hvor der søges efter ledere af contract management-afdelinger, og hvor den pågældende skal have fokus på at opbygge og udbrede contract management i hele organisationen.

 

Ser man nærmere på den branchemæssige fordeling, fordeler stillingerne sig som vist på billedet.
bottom of page