top of page

Jobmarkedet - tendenser i 3. og 4. kvartal af 2022

Britt Torp Pedersen

7. apr. 2023

Så har NSCCM analysen af jobmarkedet for det sidste halvår af 2022 klar. I 3. kvartal af 2022 blev der opslået 95 fuldtidsstillinger indenfor kontraktstyring, mens tallet var noget højere i 4. kvartal med 128 stillinger

I 3. kvartal af 2022 blev der opslået 95 fuldtidsstillinger indenfor kontraktstyring, mens tallet var noget højere i 4. kvartal med 128 stillinger. Det betyder, at gennemsnittet for sidste halvår af 2022 lå på ca. 37 stillingsopslag om måneden.

 

Til sammenligning var gennemsnittet i årets første 6 måneder på ca. 42 stillingsopslag om måneden. Faldet i anden halvdel af 2022 kan bl.a. forklares med, at der var forholdsvis få opslag i de to sommerferie måneder, juli og august. Herudover har der været et markant fald i efterspørgslen af contract managers i byggebranchen.

 

En anden markant tendens, som er slået igennem, er at 14 af stillingerne (eller godt 6 %) er opslået som support/støttefunktioner til contract managers - en tendens, der har været støt voksende de sidste tre år.

 

Disse stillinger tildeles nu den særskilt kategori, Support, i vores statistik, som er illustreret herunder. Væksten i denne kategori skyldes muligvis, at det er svært at skaffe fuldtids-professionelle contract managers, hvorfor man nu som alternativ søger anden administrativ personale, studerende eller elever, der kan hjælpe de eksisterende contract managers.

 

Ser man nærmere på den branchemæssige fordeling, fordeler stillingerne sig således: 

 bottom of page