top of page

Coronavirus og force majeure

Britt Torp Pedersen

13. jan. 2023

Udbruddet af Coronavirus og dens hurtigt voksende indvirkning på verdenshandelen har endnu en gang sat fokus på betydningen af force majeure klausuler, og mange spørger, hvordan det vil påvirke opfyldelsen af forpligtelserne i kontrakten.

Udbruddet af Coronavirus og dens hurtigt voksende indvirkning på verdenshandelen har endnu en gang sat fokus på betydningen af force majeure klausuler, og mange spørger, hvordan det vil påvirke opfyldelsen af forpligtelserne i kontrakten.

 

At finde kontrakten 

For det første er det netop i tider som disse, at mange organisationer ville ønske, de havde bedre kontrol med og indsigt i deres kontrakter. For at fastslå de sandsynlige konsekvenser af den aktuelle sundhedsmæssige nødsituation, er de først nødt til at være i stand til at finde deres kontrakter, og for det andet har de brug for at analysere, hvad der står i dem. Nogle forudseende få vil være så heldige, at de har overskuelige, søgbare kontraktsystemer, og måske har de også indsat AI- eller NLP-værktøjer, der understøtter hurtig analyse og gennemgang af de relevante vilkår.

 

Men ud over dette, kan denne nødsituation, der nu er deklareret af verdenssundhedsorganisationen WHO, så forventes at blive kvalificeret som en force majeure begivenhed?

For at kunne blive betegnet som en folkesundhedskrise, skal det i) være ekstraordinært; ii) udgøre en risiko for folkesundheden for andre stater gennem international sygdomsspredning og iii) potentielt kræve en koordineret international reaktion. Disse faktorer viser tydeligt hændelsens alvor, men skaber naturligvis ikke i sig selv grundlaget for et krav om force majeure. Dette vil nemlig altid afhænge af detaljerne i klausulen, dvs. hvordan den er affattet. Her er de typiske faktorer som skal overvejes ved affattelsen af klausulen:

 

1. Er opfyldelseshindringen uforudsigelig?

2. Er den uundgåelig?

3. Er den uden for parternes kontrol?

4. Gør den opfyldelsen af kontrakten umulig, ud fra et rimeligt kommercielt synspunkt?

 

Der er imidlertid andre faktorer, der skal tages i betragtning ved afgørelsen vedrørende anvendelsen af force majeure. Blandt de kritiske faktorer vil sandsynligvis være, hvad der er sædvane indenfor den pågældende branche, uanset om den pågældende begivenhed var uforudsigelig eller ej, ligesom det er vigtigt, om der er gjort en passende indsats for at afbøde konsekvenserne. 

 

Yderligere overvejelser 

Men spørgsmålene om dette emne ender dog ikke blot med en vurdering af om force majeure kan gøres gældende eller ej. Der er også andre faktorer og klausuler der skal overvejes, f.eks. opsigelsesbestemmelser, hardship og ”change of circumstances”.  Hvorvidt disse klausuler kan anvendes, vil højst sandsynligt afhænge af varigheden af nødsituationen - så lige nu, er det ikke noget, vi med bestemthed kan forudsige. 

 

Der vil sandsynligvis også være andre relaterede vilkår der skal overvejes. Hvis force majeure gælder, hvilke konsekvenser vil det f.eks. få på forlængelse af tidsfrister eller fremtidige forpligtelser om levering eller eventuel inddrivelse af ekstra omkostninger? Og kan eventuelle tab på nogen måde erstattes af relevante forsikringer?

 

Og endelig, hvorledes er parterne stillet, hvor der ikke er nogen force majeure-klausul i kontrakten - betyder det så, at man er forpligtet til at opfylde? Svaret på dette spørgsmål er ”ikke nødvendigvis”, fordi situationen i givet fald vil afhænge af lovvalg og værneting, f.eks. om det i common law kendte begreb "Frustration of Contracts" kan finde anvendelse eller ej.

 

Under alle omstændigheder er den aktuelle nødsituation et glimrende eksempel på, at parterne altid bør være særdeles omhyggelige med at aftale de nødvendige vilkår i kontrakten, herunder hvilke procedurer der skal følges, når en force majeure-situation foreligger!

 

Kilde: Tim Cummins, IACCM. Læs Tim Cummins blog om ovenstående på:


bottom of page