top of page
external-file_edited.jpg

Grundlæggende kontraktret

Efterår 2024

 

Dato: 7. november

Sted: Mariott Hotel, 1560 København

Pris: 5.000 kr. ekskl. moms

Forår 2025

 

Dato: 29. april

Sted: Mariott Hotel, 1560 København

Pris: 5.000 kr. ekskl. moms

Best practice viden om kontrakter og kontraktret

På kurset opnår du en grundlæggende viden om de vigtigste dele af kontrakten, hvilke regler der gælder herfor, samt hvordan forhandlingsmæssige, kommercielle og operationelle forhold spiller sammen med de enkelte temaer og klausuler i kontrakten. 

 
Kurset er lavet specielt for dig, der har behov for en grundlæggende forståelse af kontrakter og de retsregler, der regulerer dem, samt hvordan forhandling, udarbejdelse og styring af individuelle vilkår skal sammentænkes. Du vil typisk arbejde som contract manager, indkøber, sælger, projektleder eller lign., enten uden juridisk uddannelsesbaggrund eller med en juridisk baggrund, med behov for et brush-up inden for området.

 
Kurset giver dig en grundlæggende forståelse for de vigtigste juridiske overvejelser omhandlende forhandling, udarbejdelse og styring af kontrakter. Undervisningen har en operationel og praktisk tilgang, så du får forståelse for juraens konkrete anvendelse og betydning for kontraktstyringsprocesser og aktiviteter.

Best practice viden om forhandling og operationalitet

Forstå de retsregler der omgiver kontrakter

Styr og håndter kontrakter

Undervisere

Efter kurset kan du bidrage med:

  • Kontraktrettens vigtigste temaer, regler og principper

  • Udarbejdelse og forståelse af kontrakter samt hvordan dette arbejder sammen med forhandling og styring

  • Fortolkning og ændring af kontrakter

  • Parternes grundlæggende og accessoriske forpligtelser

  • Levering, risikoovergang og accept

  • Ansvar, bod og force majeure

  • Konflikter og hvordan man håndterer dem

  • Opsigelse, ophævelse og annullering af kontrakter

René Franz Henschel

René er en særdeles erfaren underviser og forsker i kontraktjura og contract management. Han har skrevet en lang række artikler og bøger om emnerne, og har stor praktisk erfaring gennem sit tidligere arbejde som konsulent - bl.a. for staten, regioner, kommuner, advokater og IT-leverandører. 

René er medlem af World Commerce & Contracting's Advisory Board og medforfatter til flere af de lærebøger, vi bruger på uddannelserne.

René har undervist i Contract and Commercial Management siden 2010. Han blev i januar 2021 udnævnt til "Fellow" af World Commerce & Contracting for sit bidrag med at udvikle Contract and Commercial Management som en international disciplin og sit personlige engagement med at udbrede WCC´s vision og mission om at skabe mere værdi i handelsrelationer.

PROFESSOR, JURIDISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET; IACCM/WORLDCC CERTIFICERET PÅ EXPERT NIVEAU, UDNÆVNT FELLOW

Program 

Del 1

Hvad er kontraktret?

Grundlæggende forståelse for, hvad kontrakten er samt de væsentligste begreber en contract manager anvender i det daglige arbejde.

 

Aftaleindgåelse, fortolkning og ændring

Opnå forståelse for de principper i dansk ret, der har betydning for, hvordan en aftale indgås, fortolkes og kan ændres.

 

Form

Én intensiv undervisningsdag.

Materialer

Materialet er digitalt. 2 uger før kursusstart vil du modtage link til materialesamlingen bestående af PowerPoints og de øvrige værktøjer, tjeklister mm., der anvendes på kurset. 

Indsats

Kurset kræver ingen forberedelse.

Eksamen

Kurset afsluttes uden eksamen.

Pris

5.000 kr. ekskl. moms.

Prisen inkluderer materialesamling og forplejning (morgenmad, frokost og eftermiddagsbuffet).

Prisen dækker ikke udgifter til transport og overnatning.

Tilmeld dig

bottom of page