top of page
Kvindehænder ved computer.jpg

Contract Management
for Legal Counsels

Forår 2025

 

Dato: 25. februar

Sted: Mariott Hotel, 1560 København

Pris: 5.000 kr. ekskl. moms

Efterår 2025

 

Dato: 7. oktober

Sted: Mariott Hotel, 1560 København

Pris: 5.000 kr. ekskl. moms

Understøt og udvikl contract management
i din organisation

Lær hvordan du som legal counsel, advokat, virksomhedsjurist, udbudsjurist mv., leder, organiserer, understøtter og udvikler contract management i egen organisation.

Indledningsvist forklares indholdet af disciplinen contract management og hvordan den hænger sammen med juridisk viden, ledelse og metode. De relevante ISO-standarder og andre internationale standarder af relevans for kontraktstyring, bl.a. Guidelines for the Management of Legal Risks (ISO 31022:2020) og National Contract Management Associations / WorldCC´s Contract Management Standard (CMS™ 2019/2022) forklares og uddybes undervejs.

Vi ser nærmere på, hvad indikatorerne for ”god kontraktstyring” er, og hvilke værdier det kan udløse, med fokus på både juridiske og forretningsmæssige emner. Du får som deltager mulighed for at foretage en simpel benchmarking af din egen organisation, så du ved hvilke områder der kan forbedres, og hvilke værdier din organisation dermed kan høste. Du får undervejs eksempler på, hvad andre legal counsels mv. har gjort, og hvilke værdier de har høstet.

Kurset er lavet specielt til dig, der har eller får ansvaret for kontraktstyring i private og offentlige organisationer, f.eks. Legal counsels, advokater, virksomhedsjurister, udbudsjurister m.fl. Kurset er ligeledes relevant, hvis du som advokat eller anden rådgiver skal hjælpe virksomheder og organisationer med kontraktstyring.

 

Kurset giver dig en grundlæggende forståelse for, hvad contract management er som disciplin, og en legal counsels rolle i forbindelse med kontraktstyring. Du lærer, hvordan du som legal counsel kan lede, organisere og understøtte kontraktstyring i din egen organisation samtidig med at du får de vigtigste redskaber og metoder, du kan anvende i dit daglige arbejde.

Viden, metoder og værktøjer til kontraktstyring

Skab varig forbedring af kontraktstyring

Opbyg solid CM-platform baseret på best practice

Undervisere

René Franz Henschel

René er en særdeles erfaren underviser og forsker i kontraktjura og contract management. Han har skrevet en lang række artikler og bøger om emnerne, og har stor praktisk erfaring gennem sit tidligere arbejde som konsulent - bl.a. for staten, regioner, kommuner, advokater og IT-leverandører. 

René er medlem af World Commerce & Contracting's Advisory Board og medforfatter til flere af de lærebøger, vi bruger på uddannelserne.

René har undervist i Contract and Commercial Management siden 2010. Han blev i januar 2021 udnævnt til "Fellow" af World Commerce & Contracting for sit bidrag med at udvikle Contract and Commercial Management som en international disciplin og sit personlige engagement med at udbrede WCC´s vision og mission om at skabe mere værdi i handelsrelationer.

PROFESSOR, JURIDISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET; IACCM/WORLDCC CERTIFICERET PÅ EXPERT NIVEAU, UDNÆVNT FELLOW

Fokus på

  1. Legal strategy, legal review policy, legal project management

  2. At “scope” arbejdet og afstemme forventninger.

  3. Standarder, templates og klausulbiblioteker.

  4. Pixiebøger, playbooks, vejledninger, visualiseringer mv.

  5. Vidensdeling, uddannelse og vejledning af forretningen

  6. Processer og aktiviteter

  7. Metrikker og data

  8. Software-redskaber og visualiseringer

  9. Muligheder for at outsource CM.

Dagsprogram 

Dag 1

Introduktion til CM-disciplinen

Baggrund i økonomisk teori samt i ledelses- og organisationsteori

Sammenhæng med juridisk viden og metode

De relevante ISO-standarder, bl.a. ISO 31022:2020 - Guidelines for the Management of Legal Risks) og National Contract Management Associations/WorldCC´s nye Contract Management Standard” (CMS™ 2019/2022)

 

Indikatorer for ”god kontraktstyring”

Hvilke værdier udløses – også i et juridisk perspektiv

Eksempler på benchmarking fra andre legal counsels/jurister

Workshop - simpel benchmarking af din egen organisation – med henblik på at finde de områder der kan forbedres og hvilke værdier der kan høstes.

Ledelsesmæssige udfordringer i at indføre contract management

Businescasen – er den konkret og realistisk?

Nøgleindikatorer, planlægning, ledelse og organisering

Organisationsmodeller: Centrale eller decentrale fordele og ulemper

 

Legal og sammenhængen med andre forretningsprocesser og -mål

Form

Kurset består af 8 undervisningstimer á 45 minutter.

Godkendt af Advokatsamfundets Obligatoriske efteruddannelse - og tæller for 8 lektioner.

Undervisningen veksler mellem oplæg, dialog og gennemgang af materialer og tjeklister.

Materialer

2 uger før kursusstart modtager du et link til materialesamlingen bestående af PowerPoints og de øvrige værktøjer, tjeklister mm., der anvendes på kurset. 

Der er materiale både på dansk og engelsk

Indsats

1 kursusdag - 8 lektioner á 45 minutter. 

Kurset kræver ikke forberedelse.

Eksamen

Der er ingen eksamen.

Vi udsteder gerne deltagerbevis efter ønske. Kurset tæller 8 lektioner jf. Advokatsamfundets efteruddannelsesregelsæt.

Pris

5.000 kr. ekskl. moms.

Prisen inkluderer materialesamling og forplejning (morgenmad, frokost og eftermiddagsbuffet).

Prisen dækker ikke udgifter til transport og overnatning.

Tilmeld dig

bottom of page