top of page
Kvindehænder ved computer.jpg

Contract Management
for ledere

Forår 2025

 

Dato: 21. januar

Sted: Mariott Hotel, 1560 København

Pris: 5.000 kr. ekskl. moms

Efterår 2025

 

Dato: 3. september

Sted: Mariott Hotel, 1560 København

Pris: 5.000 kr. ekskl. moms

Få viden og redskaber til at optimere
kontraktstyringen som leder

Med dette kursus får du som leder den viden og de redskaber, der skal til for at løse denne opgave. Med den nye internationalt anerkendte ANS CMS™-standard 2019/2022 som pejlemærke, lærer du på dette kursus, hvordan du skaber det rigtige fundament, benchmarker din egen organisation, opstiller de rigtige pejlemærker og skaber en varig forbedring af din organisationens evne til at styre kontrakter.

Kurset indeholder en kort gennemgang af hvad contract management er og om disciplinens baggrund i økonomisk teori samt i ledelses- og organisationsteori. Herefter forklares sammenhængen med forretningsledelse, projektledelse, risikostyring og juridisk metode. Vi bygger her på den nye internationalt anerkendte Contract management standard (ANS CMS™ 2019/2022) samt relevante ISO-standarder og andre standarder af relevans for kontraktstyring. Dette sikrer, at du og din organisation bygger på det rigtige fundament fremadrettet.

Kurset er designet til ledere af contract management-afdelinger, Indkøbschefer, salgschefer, økonomichefer, kontorchefer, logistikchefer, direktører, bestyrelsesmedlemmer, projektledere, chefkonsulenter og andre, der har eller forventes at få ansvaret for at lede og forbedre kontraktprocesser. Kurset er ligeledes relevant for konsulenter og advokater, der rådgiver virksomheder og organisationer om kontraktstyring.

 

Med dette kursus får du og din organisation en solid platform, bygget på anerkendte internationale standarder og best practices, for på egen hånd at udvikle og optimere kontraktstyring til at blive en stabil, konkurrencedygtig og effektiv rutine. På kurset får du værktøjerne til at analysere din organisations evne til at styre kontrakter, og skabe en plan for hvordan den kan forbedres. Hvis din organisation allerede er godt i gang, får du redskaberne til at løfte din organisation til næste niveau på modenhedsskalaen.

Viden, metoder og værktøjer til kontraktstyring

Skab varig forbedring af kontraktstyring

Opbyg solid platform baseret på best practice

Undervisere

René Franz Henschel

René er en særdeles erfaren underviser og forsker i kontraktjura og contract management. Han har skrevet en lang række artikler og bøger om emnerne, og har stor praktisk erfaring gennem sit tidligere arbejde som konsulent - bl.a. for staten, regioner, kommuner, advokater og IT-leverandører. 

René er medlem af World Commerce & Contracting's Advisory Board og medforfatter til flere af de lærebøger, vi bruger på uddannelserne.

René har undervist i Contract and Commercial Management siden 2010. Han blev i januar 2021 udnævnt til "Fellow" af World Commerce & Contracting for sit bidrag med at udvikle Contract and Commercial Management som en international disciplin og sit personlige engagement med at udbrede WCC´s vision og mission om at skabe mere værdi i handelsrelationer.

PROFESSOR, JURIDISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET; IACCM/WORLDCC CERTIFICERET PÅ EXPERT NIVEAU, UDNÆVNT FELLOW

Kurset giver dig

 • Nødvendige redskaber og tjeklister, som du har behov for i dit arbejde som leder

 • Best practice-baserede teknikker

 • Mulighed for benchmarking af din egen organisation

 • Redskaberne til at fastlægge konkret og realistisk business case

 • KPI´er, planlægning, ledelse og organisering

Dagsprogram 

Dag 1

Introduktion til CM-disciplinen

 • Baggrund i økonomisk teori samt i ledelses- og organisationsteori

 • Sammenhæng med forretningsledelse, projektledelse, risikostyring og juridisk metode

 • ANS CMS™ 2019/2022-standarden

  De relevante ISO-standarder

 • Benchmarking

 • Indikatorer for ”god kontraktstyring” og hvilke værdier det udløser

 • Eksempler på benchmarking fra andre organisationer

 • Kort workshop - indledningsvis benchmarking af din egen organisation – med henblik på at finde de områder der kan forbedres

  Ledelsesmæssige udfordringer og hvordan du kan arbejde med dem

 • Businesscasen

 • ANS CMS™ 2019/2022-standarden:

 • Planlægning, ledelse og organisering

 • Definitioner af processer, roller og ansvar

 • Understøttelse af tværorganisatorisk samarbejde og kultur

Form

Kurset består af 8 undervisningstimer á 45 minutter.

Undervisningen veksler mellem oplæg, dialog, øvelser og gennemgang af checklister og modenhedsmodeller, samt opstilling af egne mål og modeller for forbedring.

Materialer

2 uger før undervisningsstart åbner vi kursets materialeside, hvor du finder: PowerPoint slides, checklister og bilag mv.

Indsats

1 kursusdag - 8 lektioner á 45 minutter. 

Kurset kræver ikke forberedelse.

Eksamen

Der er ingen eksamen.

Vi udsteder kursusbevis efter ønske.

Pris

Kursuspris for Contract management for ledere er 5.000 kr. ekskl. moms.

Prisen inkluderer materialesamling og forplejning (morgenmad, frokost og eftermiddagsbuffet).

Prisen dækker ikke udgifter til transport og overnatning.

Tilmeld dig

bottom of page