top of page
Kvindehænder ved computer.jpg

Basic Contract Management

Efterår 2024

 

Dato: 20-21. november 

Sted: Mariott Hotel, 1560 København

Pris: 10.000 kr. ekskl. moms

Forår 2025

 

Dato: 7-8. maj

Sted: Mariott Hotel, 1560 København

Pris: 10.000 kr. ekskl. moms

Skab overblik over kontraktprocesser og -aktiviteter

På kurset 'Basic Contract Management' lærer du, hvordan du skaber et overblik over kontraktprocesser og -aktiviteter samt hvilke enkeltelementer, din organisation skal forbedre og mestre for at implementere best practice contract management. Samtidig lærer du, hvordan du kan få din organisation til at arbejde sammen som et team omkring kontrakter, og hvordan man bevarer de gode relationer mellem kunde og leverandør. Som en del af kurset får du adgang til et 100 siders manuskript om kontraktstyring, en 25 siders "god praksis"-ramme samt en værktøjskasse, der kan anvendes i din egen praksis, f.eks. RASCI-modeller, tjeklister og manualer.

Du arbejder dagligt eller regelmæssigt med kontrakter og kontraktrelaterede opgaver i en offentlig organisation eller privat virksomhed. Du kan have din primære rolle indenfor andre områder, f.eks. som indkøbs- eller tilbudschef, programleder, IT-chef, koordinator, projektleder, kontorchef, salgschef, udbudsansvarlig, advokat mv., men juridisk uddannelse er ikke en forudsætning. 

 

Du har brug for viden, metoder og værktøjer til styring og forbedring af kontrakter, og et fælles opdateret sprog omkring kontrakter samt kommunikations- og implementeringsteknikker, performance management og overvågningsteknikker, compliance metoder og værktøjer, kravs- og ændringshåndtering samt konfliktløsningsmetoder.

Viden, metoder og værktøjer til kontraktstyring

Fælles, opdateret sprog omkring kontrakter

Best practice teknikker

Undervisere

René Franz Henschel

René er en særdeles erfaren underviser og forsker i kontraktjura og contract management. Han har skrevet en lang række artikler og bøger om emnerne, og har stor praktisk erfaring gennem sit tidligere arbejde som konsulent - bl.a. for staten, regioner, kommuner, advokater og IT-leverandører. 

René er medlem af World Commerce & Contracting's Advisory Board og medforfatter til flere af de lærebøger, vi bruger på uddannelserne.

René har undervist i Contract and Commercial Management siden 2010. Han blev i januar 2021 udnævnt til "Fellow" af World Commerce & Contracting for sit bidrag med at udvikle Contract and Commercial Management som en international disciplin og sit personlige engagement med at udbrede WCC´s vision og mission om at skabe mere værdi i handelsrelationer.

PROFESSOR, JURIDISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET; IACCM/WORLDCC CERTIFICERET PÅ EXPERT NIVEAU, UDNÆVNT FELLOW

Kurset giver dig

 • Viden, metoder og specifikke værktøjer til at styre og forbedre kontrakter

 • Et fælles, opdateret sprog omkring kontrakter

 • Kommunikations- og implementeringsteknikker

 • Performance management og monitoreringsteknikker

 • Compliance-metoder og værktøjer 

 • Kravs- og ændringshåndtering

 • Konfliktløsningsmetoder.

Dagsprogram 

Dag 1

 • Introduktion til kontraktstyring. Baggrund, formål, terminologi og definitioner

 • De 10 vigtigste årsager til dårlig kontraktstyring – og hvordan det kan forbedres

 • Effektivitetsgevinster, KPI´er og benchmarking

 • Central, decentraliseret eller centerstyret kontraktstyring; rapporteringslinjer

 • Ledelsesrollen, forandringsledelse og tværfaglig koordinering og samarbejde

 • Samspillet mellem ledelse, indkøb, salg, SCM, CRM, Kvalitetsstyring, Projektledelse, jura og contract management

 • Kontrakt-compliance og lovmæssig compliance

 • Porteføljestyring og risikostyring

 • Kontraktens livscyklus – overblik

 • Ressourcer – mennesker, kompetencer, software og supportfunktioner

 • Roller, ansvar mv.

 • Interessentledelse og kommunikation

 • Strategisk, taktisk og operationel kontraktstyring

Form

2 dage med teori, øvelser, eksempler og diskussioner. Kurset er delvist interaktivt, så du bliver i stand til at reflektere over din egen rolle og igangsætte de handlinger, der er nødvendige i din organisation.

Undervisningen foregår på dansk.

Som en del af kurset bliver der etableret en LinkedIn-gruppe for deltagerne - til refleksioner og opfølgning på tanker og handlinger.

Materialer

100 siders manuskript om kontraktstyring, et rammeværk på 25 sider om "Good practice Contract Management, samt metoder og værktøjer der kan anvendes direkte i egen praksis.

Du kan finde materialet på NSCCM’s materialeside. Du modtager en mail, når materialesiden åbner 2 uger før undervisningsstart.

Indsats

Vi anbefaler, at du læser manuskript om kontraktstyring på ca. 100 sider.

Eksamen

Der er ingen eksamen.

Vi udsteder kursusbevis efter ønske.

Pris

10.000 DKK ekskl. moms.

Prisen inkluderer materialerog forplejning (morgenmad, frokost og eftermiddagsbuffet).

Prisen dækker ikke udgifter til transport og overnatning.

Tilmeld dig

bottom of page