top of page
forhandling2.jpg

Styring af agile kontrakter

Efterår 2024

 

Dato: 12. november

Sted: Mariott Hotel, 1560 København

Pris: 5.000 kr. ekskl. moms

Forår 2025

 

Dato: 2. april

Sted: Mariott Hotel, 1560 København

Pris: 5.000 kr. ekskl. moms

Grundig indføring i agile kontrakter

På dette kursus er der særligt fokus på, hvorledes agile kontrakter skal styres i fasen efter kontraktindgåelse. Styring af agile kontrakter kræver, at man anvender andre arbejdsmetoder, processer og værktøjer, end dem som sædvanligvis bruges ved indgåelse af vandfaldskontrakter. Desuden afhænger styringen af, om alle eller kun nogle af de grundlæggende elementer (tid, økonomi, ydelse) er underlagt en agil styringsramme, f.eks. hvorvidt tid eller økonomi ligger fast, og kun selve ydelsen er agil.

Derfor har kurset fokus på hvorledes processer, ledelse, forretning, teknik og kontraktstyring skal spille sammen med henblik på at få et optimalt resultat, samt hvilke metrikker det er vigtigt at måle på, for at sikre den fornødne fremdrift og succes - herunder balancen mellem skabelse af de forretningsmæssige værdier og kontrakten. 

Kurset er designet til dig der arbejder med eller har ansvar for agile kontrakter, med særligt fokus på agile IT-kontrakter og tilsvarende serviceydelser. Du er f.eks. indkøber, projektleder, udbudsjurist, contract manager eller leder med ansvar for salg eller indkøb af IT, der er underlagt en agil udviklingsproces.

Håndtér alle faser af kontraktarbejdet

Øg compliance

Forbedr 

kommunikation

Undervisere

René Franz Henschel

René er en særdeles erfaren underviser og forsker i kontraktjura og contract management. Han har skrevet en lang række artikler og bøger om emnerne, og har stor praktisk erfaring gennem sit tidligere arbejde som konsulent - bl.a. for staten, regioner, kommuner, advokater og IT-leverandører. 

René er medlem af World Commerce & Contracting's Advisory Board og medforfatter til flere af de lærebøger, vi bruger på uddannelserne.

René har undervist i Contract and Commercial Management siden 2010. Han blev i januar 2021 udnævnt til "Fellow" af World Commerce & Contracting for sit bidrag med at udvikle Contract and Commercial Management som en international disciplin og sit personlige engagement med at udbrede WCC´s vision og mission om at skabe mere værdi i handelsrelationer.

PROFESSOR, JURIDISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET; IACCM/WORLDCC CERTIFICERET PÅ EXPERT NIVEAU, UDNÆVNT FELLOW

Anders Christian Boisen
anders_christian_boisen_acb_profilbilled

Anders har mere end 20 års erfaring med rådgivning og undervisning om større IT- og digitaliseringsprojekter. Hans ekspertise ligger særligt i at bygge bro mellem de juridiske, tekniske og kommercielle områder og kontraktlig understøttelse af agile IT-projekter. Han har tidligere været ansat i Rambøll Management Consulting, som chef for Legal Consulting med fokus på juridisk rådgivning relateret til IT-området særligt med henblik på at gennemføre komplekse IT-projekter hos ordregivere underlagt EU’s udbudsregler. Anders er i dag selvstændig rådgiver, med fokus på levering af operationel juridisk rådgivning, hvor juraen understøtter og er tæt integreret til de tekniske og kommercielle dele af IT-projekter.

PARTNER, BETTER CONTRACTS, CAND.JUR

Kursusudbytte:

 • Grundigt indblik i de roller og ansvar, de deltagende parter har

 • Samarbejde og kommunikation

 • Målepunkter (metrikker) som skal anvendes, når man skal afgøre om projektet er på rette kurs eller om noget bør justeres og/eller rettes op.

 • Praktiske værktøjer

 • Fokus på den valgte kontraktlige regulering indflydelse på styringen 

 • Kursets platform er best practices som er udviklet på baggrund af indsamling af data fra mere end 1.500 agile projekter

Program 

Del 1

 • 1. Introduktion:
  Introduktion til agile projekter og projektledelse, herunder ledelse, selvstyring og betydning af virksomheds- og kommunkationskultur.

 • Betydningen af samspillet mellem individer, relationer, kommunikation og samarbejde ift. processer og værktøjer. Produktejer, scrum-master, udviklingsteams mv.

 • Introdution til bl.a. Cynefin, Kanban, Scrum som eksempler på metoder. Forskelle og ligheder mellem hierarkiske og agile projektledelsesmetoder.

 • Kontraktens rolle og dens betydning for den efterfølgende ledelse og projektstyring. Eksempler fra forskellige kontrakter, herunder K03 m.fl. Agile og semiagile kontrakter.

 • Overblik over de vigtigste udfordringer ved agil kontraktstyring – og hvad man kan gøre ved det.

Form

1 undervisningsdag.

Undervisningen veksler mellem oplæg, dialog, øvelser og gennemgang af checklister.

Materialer

1 uge før undervisningsstart åbner vi kursets materialeside, hvor du finder: PowerPoint slides, checklister og bilag

Indsats

1 kursusdag - 8 lektioner á 45 minutter. 

Kurset kræver ikke forberedelse

Eksamen

Der er ingen eksamen.

Vi udsteder gerne deltagerbevis efter ønske.

Pris

Kursuspris for Styring af agile kontrakter er 5.000 kr. ekskl. moms.

Prisen inkluderer materialesamling og forplejning (morgenmad, frokost og eftermiddagsbuffet).

Prisen dækker ikke udgifter til transport og overnatning.

 

Købes kurset som en pakkeløsning med 2-dages kurset Praktisk IT Contract Management er den samlede pris for de to kurser 13.500 kr. ekskl.moms.

Tilmeld dig

bottom of page