top of page
nordic-forest-background.png
Dette kursus kan ikke længere bookes.

Visuel, Positiv Kontraktledelse

VPK Metoden – Visuel, Positiv Kontraktledelse

  • Afsluttet
  • 5.000 danske kroner
  • Kalvebod Brygge

Beskrivelse af service

Visuelle kontrakter og visuel kommunikation åbner for et positivt samarbejde, og fremmer forståelsen af de budskaber der formidles internt såvel som eksternt. Mange organisationer er interesserede i at arbejde med visualisering i deres kontrakter, men ved ikke hvor de skal starte. På dette nye 1-dags kursus bliver du undervist af Chanette Lyngsåe, der som en af de første i Danmark har udviklet og i praksis gennemført et koncept med positive resultater. Chanette har desuden skrevet lærebogen VPK Metoden - Visuel, Positiv Kontraktledelse, som du får som en del af kurset. Den visuelle og positive tilgang skaber et mere proaktivt og gunstigt miljø for løsning af konflikter og fremmer opbygningen af det gode samarbejde. Leverandørerne aktiveres og motiveres til at yde deres bedste ved at synliggøre deres performance på en positiv og inkluderende måde, så kontraktens mål kan indfries bedst muligt. Som en del af metoden arbejder vi også med, hvordan du kan synliggøre dine egne resultater og skabe positiv opmærksomhed og opbakning omkring kontraktstyringsfunktionen hos både kontraktbrugerne og ledelsen. VPK Metoden er som nævnt udviklet og gennemført i praksis med succes. Metoden er udviklet i samarbejde med folk i udbud, kontraktbrugere, ledelse og leverandører, og har fået ros for den realistiske, brugervenlige og praktiske tilgang til styring af kontrakter. Kurset giver dig adgang til de materialer og værktøjer, du skal anvende i praksis, bl.a. følgende eksempler: - visuel kommunikation ved samarbejde i udbudsprocessen - visuel kommunikation ved markedsdialogmøder - en simpel aftale med enkle, visuelle illustrationer - visuel kommunikation ved implementering af aftaler - visuelle værktøjer ved controlling af aftale - visuel kommunikation ved evaluering af aftaler - årsrapport med synliggørelse og visualiseringer af succeser og problematikker VPK Metoden har særligt fokus på styring af mindre kontrakter i organisationer, hvor brugere og leverandører ofte er involveret direkte i kontraktstyringen, og derfor har brug for praktiske, hands on redskaber og metoder til at gøre hverdagen nemmere samtidig med at kontraktens mål indfries bedst muligt. Metoden er let at implementere og tilpasse til din organisations unikke behov. Målet med kurset er at inspirere dig til at gennemføre lignende initiativer i egen organisation, og at give dig de metoder og redskaber, du skal bruge.


Kontaktdetaljer

  • Copenhagen Marriott Hotel, Kalvebod Brygge 5, 1560 København, Denmark

    jonathan.t.henschel@gmail.com


bottom of page