top of page

Få støtte til din NSCCM-uddannelse 

Vidste du, at offentlige ansatte har mulighed for at blive uddannet med økonomisk støtte i arbejdstiden? Fra april 2021 og frem til frem til marts 2024 er der lavet overenskomster, således at både statslige og kommunalt ansatte kan søge støttemidler til kompetenceudvikling som f.eks. kurser og uddannelser. 

Værd at vide om ansøgningsprocessen

Er du offentlig ansat og ønsker du at få en uddannelse indenfor Contract & Commercial Management hos NSCCM, kan du danne dig et overblik her, inden du går i gang med at søge. 

 

Vær opmærksom på:

 1. Ansøgningsfrister 

 2. Hvilke aktiviter du skal igennem

 3. Hvilke kurser og uddannelser du kan søge

 4. Hvilken centralorganisation du skal søge hos

 5. Hvem kan søge?

 6. Hvor meget du kan søge om

 7. Organisationens medfinansiering

 8. Hvilke af NSCCMs uddannelser og kurser kan du søge støtte til?

 

1. Ansøgningsfrister

Der er lavet overenskomster, så stats- og kommunalt ansatte kan søge støttemidler til kompetenceudvikling. Overenskomstperioden for fondsmidlerne løber fra 1. april 2021 til 31. marts 2024, og bliver fyldt op hver fjerde måned. Flere fonde bliver meget hurtigt tømt, særligt i Akademikernes fondspulje er der så meget rift om ressourcerne, at de er brugt op indenfor 24 timer. Det er derfor værd at notere sig, hvornår fondene får tilført midler. For både Den Statslige og Den Kommunale Kompetencefond drejer det sig om de kommende datoer:

 

 • D. 3. oktober 2023 kl. 10

 • D. 6. februar 2024 kl. 10

 

2. Hvilke aktiviteter skal du igennem?

 • Tag en dialog med din leder om dine kompetencer og udviklingsmuligheder i organisationen

 • Afklar hvilken uddannelse der er relevant for dig, og hvornår du kan deltage. Tjek kursusudbydere

 • Find ud af hvilken centralorganisation og fondspulje du tilhører og læs reglerne

 • Ansøgningen skal udfyldes og underskrives af dig, din leder og TR/faglige organisation.

 • Ansøgning behandles – du vil typisk få svar inden for 15-30 dage. 

Du kan søge støtte fra 9 mdr. inden kursusstart.

Her kan du se en videoguide fra Den Statslige Kompetencefond.

 

3. Hvilke kurser og uddannelser kan jeg søge?

Fonden støtter mange former for kompetenceudvikling. Det kan være et kursus eller en uddannelse, der styrker dine kompetencer i din jobfunktion eller lign. Betingelser for at opnå fondsstøtte varierer alt efter hvilken fondspulje du tilhører.

 

4. Hvilken centralorganisation og fondspulje tilhører jeg?

Den Statslige Kompetencefonds midler er opdelt i fem fonde med hver deres retningslinjer og tidsbegrænsninger, find dem her:

De fem statslige fondspuljer           

    

Er du kommunalt ansat og medlem af f.eks. Akademikerne eller HK Kommunal, så kan du finde retningslinjerne her:

Den Kommunale Kompetencefond

 

5. Hvem kan søge fondsstøtte?

Alle der er ansat på en statslig eller kommunal arbejdsplads kan søge om penge fra Den Statslige Kompetencefond eller Den Kommunale Kompetencefond – og det gælder både medarbejdere og ledere.

Du kan ikke søge, hvis du på ansøgningstidspunktet er ledig eller opsagt, så skal du søge i den regionale uddannelsespulje.

 

6. Hvor meget kan jeg søge om?

Det er afhængigt af hvilken fondspulje du tilhører og søger midler hos. Et eksempel er Akademikernes fondspulje (som mange af NSCCMs deltagere tilhører), og på NSCCMs uddannelser og kurser kan akademikere søge:

 

 • Op til 5.000 kr. pr. kursusdag (for kurser og uddannelser uden ECTS-kreditering), maksimalt 25.000 kr. for kurset i alt.

 

Der ydes kun støtte til uddannelser og kurser uden ECTS-kreditering, der har en varighed af mere end tre dage, dvs. at kurser på 1, 2 eller 3 dage ikke kan ydes støtte (forberedelse indgår ikke i opgørelsen af varighed).

 

7. Organisationens medfinansiering

Din arbejdsplads skal medfinansiere den kompetenceudvikling, du søger støtte til. Det kan f.eks. være i form af betalt arbejdstid, betaling af kursusgebyr eller eksamensgebyr, lærebøger, materialer, ophold og transportudgifter. Det behøver altså ikke være et kontant bidrag til uddannelsen eller kurset, f.eks. tæller arbejdstid som nævnt også. 

Der ydes ikke støtte ud over den angiven beløbsgrænse på 5.000 kr. om dagen. Hvis det ansøgte beløb overskrider beløbsgrænserne, forudsættes det, at arbejdspladsen finansierer de resterende udgifter.

Vær også opmærksom på, at Den Statslige Kompetencefond ikke dækker udgifterne til moms. Husk derfor at alle beløb i ansøgningen skal opgives uden moms. 

 

8. Hvilke af NSCCMs uddannelser og kurser kan jeg søge støtte til? 

Kompetencefondene har udarbejdet positivlister, men du kan også søge støtte til uddannelser og kurser, der ikke er på positivlisten, såfremt uddannelsen/kurset opfylder de øvrige betingelser for støtte, og hvis fondens overenskomstpartnere prioriterer det. 

Hos NSCCM får flere og flere af vores kursister fra både statslige og kommunale organisationer støtte til følgende uddannelse:

 

Herunder kan du se andre uddannelser i NSCCM, der opfylder betingelserne:

 

Rigtig god fornøjelse med din kompetenceudvikling – og held og lykke med din ansøgning!

bottom of page