top of page
external-file_edited.jpg

Grundlæggende kontraktret

Efterår 2024

 

Dato: 7. november

Sted: Mariott Hotel, 1560 København

Pris: 5.000 kr. ekskl. moms

Forår 2025

 

Dato: 29. april

Sted: Mariott Hotel, 1560 København

Pris: 5.000 kr. ekskl. moms

Best practice viden om kontrakter og kontraktret

På kurset opnår du en grundlæggende viden om de vigtigste dele af kontrakten, hvilke regler der gælder herfor, samt hvordan forhandlingsmæssige, kommercielle og operationelle forhold spiller sammen med de enkelte temaer og klausuler i kontrakten. 

 
Kurset er lavet specielt for dig, der har behov for en grundlæggende forståelse af kontrakter og de retsregler, der regulerer dem, samt hvordan forhandling, udarbejdelse og styring af individuelle vilkår skal sammentænkes. Du vil typisk arbejde som contract manager, indkøber, sælger, projektleder eller lign., enten uden juridisk uddannelsesbaggrund eller med en juridisk baggrund, med behov for et brush-up inden for området.

 
Kurset giver dig en grundlæggende forståelse for de vigtigste juridiske overvejelser omhandlende forhandling, udarbejdelse og styring af kontrakter. Undervisningen har en operationel og praktisk tilgang, så du får forståelse for juraens konkrete anvendelse og betydning for kontraktstyringsprocesser og aktiviteter.

Best practice viden om forhandling og operationalitet

Forstå de retsregler der omgiver kontrakter

Styr og håndter kontrakter

Undervisere

Efter kurset kan du bidrage med:

  • Kontraktrettens vigtigste temaer, regler og principper

  • Udarbejdelse og forståelse af kontrakter samt hvordan dette arbejder sammen med forhandling og styring

  • Fortolkning og ændring af kontrakter

  • Parternes grundlæggende og accessoriske forpligtelser

  • Levering, risikoovergang og accept

  • Ansvar, bod og force majeure

  • Konflikter og hvordan man håndterer dem

  • Opsigelse, ophævelse og annullering af kontrakter

René Franz Henschel

René is an exceptionally experienced instructor and researcher in contract law and contract management. He has written numerous articles and books on the subjects and has extensive practical experience from his previous work as a consultant - including for the state, regions, municipalities, lawyers, and IT suppliers.

René is a member of the World Commerce & Contracting's Advisory Board and a co-author of several textbooks used in our educational programs.

René has been teaching Contract and Commercial Management since 2010. In January 2021, he was appointed a "Fellow" by World Commerce & Contracting for his contribution to developing Contract and Commercial Management as an international discipline and his personal commitment to spreading WCC's vision and mission of creating more value in trade relationships.

PROFESSOR, JURIDISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET; IACCM/WORLDCC CERTIFICERET PÅ EXPERT NIVEAU, UDNÆVNT FELLOW

Program 

Del 1

Hvad er kontraktret?

Grundlæggende forståelse for, hvad kontrakten er samt de væsentligste begreber en contract manager anvender i det daglige arbejde.

 

Aftaleindgåelse, fortolkning og ændring

Opnå forståelse for de principper i dansk ret, der har betydning for, hvordan en aftale indgås, fortolkes og kan ændres.

 

Form

Én intensiv undervisningsdag.

Materialer

Materialet er digitalt. 2 uger før kursusstart vil du modtage link til materialesamlingen bestående af PowerPoints og de øvrige værktøjer, tjeklister mm., der anvendes på kurset. 

Indsats

Kurset kræver ingen forberedelse.

Eksamen

Kurset afsluttes uden eksamen.

Pris

5.000 kr. ekskl. moms.

Prisen inkluderer materialesamling og forplejning (morgenmad, frokost og eftermiddagsbuffet).

Prisen dækker ikke udgifter til transport og overnatning.

Tilmeld dig

bottom of page