top of page

Tre store barrierer for samarbejde!

Britt Torp Pedersen

3. mar. 2023

Under coronapandemien er samarbejde i forretningsmæssige sammenhænge forståeligt nok blevet et vigtigt emne. Coronapandemien har fået mange mennesker og organisationer til at forstå omfanget af vores indbyrdes afhængighed, og det faktum at de bedste løsninger fremkommer ved at arbejde sammen. Men der er også udfordringer!

Under coronapandemien er samarbejde i forretningsmæssige sammenhænge forståeligt nok blevet et vigtigt emne. Coronapandemien har fået mange mennesker og organisationer til at forstå omfanget af vores indbyrdes afhængighed, og det faktum at de bedste løsninger fremkommer ved at arbejde sammen. Men der er også udfordringer!

World CC har lavet en mindre undersøgelse om samarbejde set fra leverandørernes perspektiv. I sin blog ”Barriers to collaboration” kommenterer Tim Cummins resultaterne af denne undersøgelse og de udfordringer, der er blevet synlige. Tim peger på, at der særligt er tre store barriere, som træder frem i undersøgelsen:

 
De tre store barrierer:

Nummer et: Har kunder og leverandører en fælles forståelse af, hvad samarbejde betyder? Der var overraskende mange leverandører, der havde den opfattelse, at mange kunder siger 'samarbejde', når de faktisk mener 'overensstemmelse eller underordning' af deres krav. Når vi bruger ordet samarbejde, mener vi så faktisk, at vi ønsker at udvikle en løsning sammen, baseret på fælles input og gensidig respekt eller mener vi egentlig "Gør, hvad jeg siger, og klag ikke"? 

 

Nummer to: Måle- og motivationssystemer kommer for det meste i vejen. Selvom vi foretrækker et samarbejdsmiljø, er der mange faktorer, som afsporer de gode intentioner. Behovet for hurtighed, presset for kortsigtede besparelser eller hurtige indtægter, vanskeligheden ved at koordinere og forene flere meninger. 

Tim Cummins fremhæver også, at personlige mål og incitamenter ikke kun basere sig på kvaliteten af de langsigtede resultater eller hvor samarbejdsvilligt vi opfører os, og hvor stor vægt vi har på at andre ser os på den måde, der er også andre parametre som anseelse, konkurrence- og præstationsmæssige drivkræfter.  

 

Nummer tre: Eksternt samarbejde bliver påvirket af manglen på internt samarbejde. WorldCC’s mini-undersøgelse fremhævede, at organisationer sjældent taler med én stemme. Forskellige grupper og funktioner afspejler typisk forskellige interesser. En respondent bemærkede, at selv om forskellige interessenter var enige i begyndelsen af en kontrakt eller et samarbejdsforhold, så begyndte deres synspunkter ofte at afvige over tid. Dette efterlader leverandøren på et sted, hvor der er mange forskellige aktører, som definerer leverandørens rolle og produkt. Det skaber en ugunstig situation, hvor leverandøren forsøger at levere noget, der tilfredsstiller alle de forskelligartede forventninger. Det kan derfor ende med at blive set som "et ikke- passende samarbejde". 

 

Så hvis du mener det alvorligt med samarbejde, relationelle forhandlinger og relationelle kontrakter skal du virkelig reflektere på både personligt og organisatorisk plan og spørge, om du har holdningerne, kapaciteten og strategien til at gøre det gode samarbejde til virkelighed.

 

Emnet om samarbejde, relationelle forhandlinger og relationelle kontrakter er en vigtig del af kontraktstyring, og et emnerne i NSCCM’s Contract and Commercial Management uddannelser. F.eks. behandles samarbejde på uddannelsen CCM Practitioner, hvor vi ser nærmere på hvorledes relationelle forhandlinger kan varetages, og på overbygningsuddannelsen CCM Advanced Practitioner, hvor vi både kommer i dybden med den personlige og den strategiske tilgang til relationelle kontrakter.


Du kan også læse vores blogindlæg om forskellen på Transaktionelle og relationelle kontrakter, og bliv klogere på hvornår du skal vælge hvilken form.


Læs hele Tim Cummins blogindlæg ”Barriers to collaboration” her:
bottom of page