top of page

Ledelse uden kasket

Britt Torp Pedersen

18. maj 2023

Et fokusområde i NSCCM i 2023 er de uformelle ledelsesopgaver som contract managers, indkøbere, udbudskonsulenter mm.har i deres daglige arbejde. Vi har lavet en undersøgelse om dette og haft besøg af Maibrith Kempa Jensen i NSCCM Netværk. Læs om undersøgelsen og Maibrith Kempa Jensens tre bud på hvordan du selv kan forbedre din egen uformelle ledelse.

NSCCM lavede i april-maj, 2023 en undersøgelse af, hvor mange der er beskæftiget med uformelle ledelsesopgaver i deres daglige arbejde som contract manager, bid manager, indkøbere, udbudskonsulent, teamleder mv., og hvilke udfordringer dette skaber.


NSCCM´s undersøgelse viste bl.a. at: 

 • ca. 70 % ikke mener, at deres rolle som uformel leder er helt tydelig eller ordentligt afstemt med den nærmeste ledelse

 

 • ca. halvdelen føler sig klædt godt på til den uformelle lederrolle og den anden halvdel altså ikke - alle mener at der bestemt er ting, der kan gøres bedre.

 

Undersøgelsen blev lavet som forberedelse til et netværksmøde om uformel ledelse med Maibrith Kempka Jensen, der er partner i konsulenthuset WOHA. Maibrith har en Ph.d. i ledelse fra Copenhagen Business School, og har tidligere arbejdet med ledelse i større danske virksomheder som MT Højgaard, Dansk Industri og Danmarks Radio.

Vores oplæg til hende på mødet var: Hvad er uformel ledelse? Hvad kan man gøre for at forbedre sin egen uformelle ledelse? Det havde Maibrith Kempa Jensen nogle gode bud på, og hun gav os bl.a. tre vigtige nøglepunkter.

 

Ledelse er en social aktivitet

Ledelse i praksis handler om at sætte kursen, sikre koordinering og engagement omkring opgaven. I vores videnssamfund er den relationelle del af ledelse lige så vigtig som de mere rationelle opgavefelter, så ledelse i dag i høj grad også en social aktivitet.

 

Formelle lederroller har traditionelt været forbundet med organisatoriske hierarkier, elitær ledelse og ofte en-vejs-kommunikation, men med udviklingen fra Industrisamfund til Videnssamfund er der sket ændringer i menneskesyn og ledelsesformer. Der er i langt højere grad viden om og opmærksomhed på arbejdskraft som en menneskelig ressource, hvor motivation, loyalitet og effektivitet er i fokus, og derved er ledelse også blevet en social aktivitet. 

Moderne ledelse er altså bygget op omkring både rationelle opgavefelter og irrationelle, relationelle felter:

 

 • De rationelle opgavefelter: mission, vision, struktur, funktioner og opgaver

 • De irrationelle, relationelle felter: personlige drivkræfter, gruppedynamikker, følelser, instinkter og kropslige reaktioner

Som uformel leder, er det også en balance du skal finde: mellem dine opgavefelter, dine rammer – og det irrationelle, relationelle felt.

 

I praksisledelse – formel som uformel – er man nødt til at finde en balance mellem de rationelle opgavefelter og de irrationelle relationelle felter, hvis man skal nå i mål:

Det handler det om:

 • at sætte kursen

 • at koordinere

 • at engagere

 

 

Forventninger og krydspres på den uformelle leder

Som uformel leder (f.eks. contract manager, projektleder, koordinator mm.) forventes du i dag at lede både opad, udad, nedad og indad – selvledelse er vigtig og ledelse opad skaber arbejdsro for dig.

 

Opgaverne skal løses, samtidig med at man skal bevare de gode relationer, afstemme forventninger og klare det krydspres, der opstår i spændingsfeltet mellem ens rolle som uformel leder, chefen, kolleger og teamkolleger i andre afdelinger, samarbejdspartnere og de kolleger som man som uformel leder umiddelbart har en ledende funktion i forhold til. 

 

Figur 1: Forventninger og krydspres

Kilde: Majbrith Kempka Jensen

 

Det handler om:

 • At sætte retning (”at lede nedad”) ift. kolleger man har en ledende funktion overfor

 • At lede andre afdelinger eller samarbejdspartnere (”at lede udad”), f.eks. at kommunikere og sørge for at de får den information de har brug for, så man er på god fod med dem og har god relation

 • At give de rette informationer og afstemme med chefen om rolle, opgaver og ansvar i de enkelte projekter (”at lede opad”)

 • ”At lede indad”, dvs. at være opmærksom på, hvad der sker med en selv, når man påtager sig rollen som uformel leder. Bliver man f.eks. usikker eller stresset, smitter det både udad, opad og nedad i systemet

 

Personlig autoritet og kommunikative evner

Din personlige autoritet og evne til at kommunikere er dine vigtigste redskaber som uformel leder – disse evner kan og bør du træne


At udfylde din uformelle lederrolle passende er vigtigt. Det kan lyde noget flydende, men det er betydende for din autenticitet, og andres accept af dig og din autoritet, at der sammenhæng mellem, hvor meget du ”fylder ” og hvor meget din rolle ligger op til at du skal fylde. Meget simpelt kan man sige:


 • Tager du ikke din uformelle lederrolle på dig, udfylder du din rolle for lidt, og du opnår ikke personlig autoritet.

 • Er der mismatch mellem hvor meget eller hvordan du udfylder din rolle, så bliver det forkert, og du mister også autoritet.

 • Fylder du din rolle ud tilpas ud, og sørger for at forventningsafstemme i alle krydsfelterne, så har du de bedste chancer for at få personlig autoritet. 


Det er derfor vigtigt at ”finde sig selv” i rollen, og tale med leder og kollegaer om forventningerne til et godt match mellem rolle og personlig udfyldelse - afklaring, tillidsskabelse, troværdighed og kommunikation er en væsentlig del af arbejdet i rollen som uformel leder. 


Der vil hele tiden opstå nye gråzoner i uformel ledelse og i relationerne mellem andre mennesker - det er en ”ongoing proces”. 

Det er uundgåeligt at komme i konfliktsituationer, her er det vigtigt at være opmærksom på selvledelse og personlige kompetencer og kommunikation på den ene side og aftaler om håndtering af konflikter på den anden side. 


Står du f.eks. i en situation, hvor du forsøger at få en opgave løst, som du har ansvaret for, men din kollega har travlt med andre opgaver, kan det potentielt ende i en konfliktsituation. I situationen er du nødt til at stå fast på din opgave prioriteres, men selvfølgelig på en autentisk forstående, empatisk måde, så situationen ikke eskalerer unødigt, og der opstår personlige antipatier.


Maibrith Kempka Jensens oplæg blev særdeles godt modtaget, og der var efterfølgende en livlig debat om uformel ledelse blandt medlemmerne. Emnet er relevant og vil helt sikkert blive genbesøgt i en eller anden form på fremtidige møder.

Læs mere om NSCCM´s Professionals Netværk - et dansk netværk for jer, der arbejder med kontraktledelse.  


bottom of page