top of page

Hvordan tiltrækker og fastholder en organisation dygtige contract managers?

Britt Torp Pedersen

14. jul. 2023

I forrige nyhedsbrev skrev vi om, hvor vigtigt det er, at organisationer kan tiltrække og fastholde dygtige contract managers. Vi lavede i denne forbindelse en spørgeskemaundersøgelse, ligesom emnet blev taget op i vores netværk, NSCCM Professionals, hvor vi havde besøg af Lars Kjærulf, Director Randstad Inhuse Services, med speciale i rekruttering og fastholdelse.

Vi har samlet 10 vigtige punkter, som efter vores undersøgelser og vores netværksmedlemmers opfattelse bør være i fokus for enhver ledelse og CM organisation, der ønsker at tiltrække og fastholde de nødvendige ressourcer – og som samtidig medvirker til at forbedre organisationens kontraktstyring. Disse punkter er bekræftet uafhængig forskning*. Hvis for mange af nedenstående punkter ikke er opfyldt, ses en tydelig tendens til, at organisationer ikke kan rekruttere og fastholde dygtige contract managers - og hermed forringes chancen for at nå de ønskede mål i kontrakterne.

 

Top-10 for at rekruttere og fastholde dygtige contract managers: 

1. Ledelse, mandat og budget: Har CM-funktionen en tydelig og klar ledelse, og har vedkommende fået det nødvendige mandat og et tilstrækkeligt budget? 

2. Er der opstillet klare mål for CM-funktionen, med nøgleindikatorer for god performance, en vision, mission og strategi samt regler for afrapportering til relevante interessenter og ledelse?

 

3. Er roller og ansvar for contract managers, forretningsområder, legal mv. klart definerede og foretages der de nødvendige justeringer undervejs?

 

4. Har CM-funktionen de nødvendige redskaber til at skabe effektiv kontraktstyring, herunder de nødvendige software-systemer (Contract Life-cycle Management Software etc.)?

 

5. Forstår organisationen, hvilken rolle og funktion den har i forbindelse med kontraktstyring, og er der effektiv kommunikation og koordination mellem de forskellige organisationsområder i det daglige?

 

6. Forstår og anerkender medarbejdere og ledelse hvad contract management er (mindset og kultur), og det arbejde, contract managers derfor nødvendigvis skal udføre?

 

7. Understøtter organisationskulturen åbent og konstruktivt samarbejde, informationsudveksling og teamwork omkring kontrakter?

 

8. Er alle relevante parter i organisationen motiverede til at forbedre samarbejdet omkring kontrakter, og sker det i en ”no-blame culture” med fokus på kvalitetsforbedring og udvikling?

 

9. Har medarbejdere og contract managers adgang til information om og uddannelse i contract management, herunder et ”single point of contact” (f.eks. en person eller en side på intranet) de kan kontakte, hvis de er i tvivl om noget?

 

10. Har contract managers en coach eller en mentor de kan sparre med, en ledelse som bakker dem op, en tydelig karrierevej med mulighed for avancement og uddannelse samt (mindst) markedskonforme løn- og ansættelsesvilkår?

 

Hvis ikke ovenstående er i fokus hos ledelse og organisation, ses en tydelig tendens til, at arbejdet omkring kontrakter besværliggøres, medarbejderglæden forringes og at man i sidste ende søger til andre organisationer, hvor ovenstående er på plads.


Du kan læse mere om hvad contract management er her.


bottom of page