top of page

Er der for meget "møg" i samarbejdet?

Britt Torp Pedersen

29. jun. 2023

Om betydingen af at tænke positivt og spille din kontraktpart god i samarbejdet.

Kontraktstyring af aftaler er en dynamisk proces, som ofte involverer mange forskellige aktører, der ikke altid arbejder i samme retning. Med en mere åben og visuel tilgang til kontraktstyring kan vi skubbe til udviklingen og forståelsen af hinanden i samarbejdet og dæmme op for konflikter. Det involverer blandt andet en mere åben tilgang til emner som forventningsafstemning, letforståelig kommunikation, visuel feedback, motivation og evnen til at sætte sig ind i andres perspektiver. 


Når kontraktstyringen fungerer godt, kan det være udviklende for de mennesker, som er med i samarbejdet – men det er ikke altid uden udfordringer. Lad mig komme med et citat, sagt om god kontraktstyring: ”En god kontraktstyring er ligesom en mark med græssende køer – fuld af liv og værdi, men ikke uden komøg!”


Med andre ord det er helt almindeligt at have uoverensstemmelser i samarbejdet, det er mere reglen end undtagelsen, når mennesker arbejder sammen. Det handler ikke om at opnå det perfekte samarbejde i kontraktstyringen. Det handler om at opnå den rette balance mellem det positive og ”møget”, så vi kan spille hinanden stærke og få det optimale ud af samarbejdet - både økonomisk og menneskeligt. 


VIGTIGHEDEN AF RELATIONER

Når vi befinder os i et tillidsfuldt samarbejde som fungerer godt, øges vores trivsel og vi bliver automatisk gladere for at gå på arbejde. Stressniveauet daler, og motivationen for at yde en god performance stiger, og det skaber værdi på bundlinjen. 

 

”Jo stærkere relationer, jo mere villige er vi til at åbne os over for hinanden og se på muligheder og løsninger frem for at eskalere konflikter.”

 

Vores relationer i samarbejdet er med til at danne grundlaget for tillid og åbenhed. Når vi kender hinanden og føler os trygge i samarbejdet, er det lettere at stole på, at alle vil overholde deres forpligtelser og arbejde mod fælles mål. Tanker såsom "snyder de?" eller "springer de over hvor gærdet er lavest?" falder i baggrunden, når vi oplever de gode relationer og skaber plads til følelsen af samhørighed og lysten til at sætte sig ind i hinandens perspektiver. Jo stærkere relationer, jo mere villige er vi til at åbne os over for hinanden og se på muligheder og løsninger frem for at eskalere konflikter. Når vi føler os forstået af modparten, tør vi også bedre træde ud af vores komfortzone, og komme med innovative ideer og tanker som kan være med til at løfte samarbejdet og bidrage til yderligere vækst.  

 

ÆNDRE MINDSET FRA NEGATIV TIL POSITIVT FOKUS

Skal vi forbedre vores samarbejde, så vil den mest oplagte tilgang være at identificere de problemer, som blokerer for at nå målene. Vi opstiller løsningsmodeller for, hvordan problemerne kan afhjælpes og tilføjer herefter ressourcer for at nå målet.  

Denne tilgang til at nå i mål virker, men ulempen er, at vi her kun ser på problemerne, og dermed skaber et negativt fokus og et negativt mindset. Vi får løst problemerne, men vi løfter ikke samarbejdet.


For at skabe blivende positive forandringer, er vi nødt til at turde at ændre mindset fra negativt til positivt fokus. Det vil sige, at vi i stedet for kun at identificere de ting som ikke virker, bør tage udgangspunkt i det som allerede fungerer og gøre det endnu bedre. Dermed ikke sagt, at vi skal ignorere de udfordringer eller uoverensstemmelser som opstår i samarbejdet, men vi bør være bevidste om, at et positivt fokus har en selvforstærkende effekt, som skaber motivation til positive forandringer, og at et negativt fokus gør det modsatte. 

 

"Det øger motivationen hos medarbejderne, når der lægges vægt på de succesoplevelser, som de bidrager med, og det øger deres stræben efter at opnå endnu flere succeser og få virksomheden eller organisationen til at fungere optimalt på trods af eventuelle mangelfulde forhold.(1)" Henrik Wenøe

 

BEDRE RAMMER FOR KOMMUNIKATIONEN

Et af områderne, hvor samarbejdet ofte bliver udfordret, er på den skriftlige kommunikation, da de kontraktuelle vilkår udformes i et tungt kancellisprog, som kan være svært at forstå, og derfor let bliver misforstået eller fejlfortolket. Det skaber unødvendige udfordringer, som i værste tilfælde kan ende med konflikter eller tvister i samarbejdet.  


I hverdagslivet har vi længe benyttet os af visualisering til hurtigt at få informationer igennem til modtageren. Tag bare vores brug af sociale medier. Her er det igennem de sidste 10 år blevet mere og mere almindeligt at kommunikere både handlinger og følelser via emojis, billeder og symboler. Det samme gør sig gældende i trafikken, hvor vi i løbet af få sekunder afkoder vigtige informationer, når vi ser på vejskilte med symboler.


Ved at visualisere kontraktstyring og turde omskrive – eller forklare – kancellisproget til et mere letforståeligt sprog, kan det være med til at skabe bedre rammer for kommunikationen i kontraktstyringen, særligt i formidlingen af de kontraktuelle vilkår. Det bliver lettere for parterne at efterleve kravene og få forventningsafstemt, når der skabes klare rammer, for hvem der skal levere hvad og hvornår i samarbejdet. Især i forhold til mindre kontrakter vil det have stor betydning at omskrive kontraktvilkår til et mere simpelt letforståeligt sprog, så tilbudsgivere ikke skal bruge ekstra tid og ressourcer på at forstå kontrakten.   

 

Det kan være angstprovokerende at skulle kaste sig ud i at visualisere kontraktstyring, fordi vi bevæger os ud på ukendt terræn. Men tiden er moden til at se på kontraktstyring med friske øjne: Hvad ønsker vi af vores samarbejde? Hvor vil vi udvikle os? Hvad gør vi godt allerede? Hvor ønsker vi mere bevægelse og flow? Hvordan formidler vi vores kontraktstyring bedst muligt? 

 

Artiklen er skrevet af Chanette Lyngsåe, der underviser på NSCCM´s kursus Visualisering af kontrakter og kontraktledelse, d. 30. maj 2024. Du kan læse mere om kurset her: 🌍 https://nsccm.dk/da/vpk


Deltag i et  gratis webinar om Visualisering af kontrakter og kontraktledelse med Chanette Lyngsåe.


Chanette Lyngsåe holder også til foredrag i organisationer og virksomheder. Se mere her:


🌍 https://vpk.dk/


Kildehenvisning:(1) Henrik Wenøe & Joseph Riggio, ”Gør det du er bedst til! Personlig Ledelse med New NLP”, 2011
 

bottom of page