top of page

NSCCM Professionals Netværk

Bliv en del af NSCCM´s faglige netværksgruppe for contract managers og få højt kvalificeret viden, inspiration og fortrolig sparring om kontrakter og kontraktstyring.

Screenshot 2023-08-06 at 10.26.56.png

Formålet med netværket er at gøre dig dygtigere gennem indbyrdes vidensdeling og sparring herunder direkte adgang til de højest kvalificerede nøglepersoner, ledere, praktikere, forskere og kolleger indenfor Contract and Commercial Management.

Samtidig er formålet med netværket at styrke personlige relationer og venskaber gennem møder og sociale arrangementer, hvor såvel det faglige som sociale fællesskab udvikles og styrkes.

Endvidere er formålet at give dig adgang til økonomiske fordele og rabatter, der som udgangspunkt skal gøre medlemskabet af netværket udgiftsneutralt, og helst overskudsgivende.

Netværket er godkendt af World CC, og faciliteret af professor, ph.d. René Franz Henschel.

Hvis du er medlem af WorldCC, kan du optjene CPD* (Continued Professionel Development)-point, som kan anvendes til at holde din CCM-certificering fra WorldCC ved lige. Hvis du har glemt at vedligeholde din certificering, hjælper vi dig gerne med at få din certificering og dit medlemsskab af World CC genoprettet.  

 
 
 
Gennem netværket får du:

- Adgang til et eksklusivt og ambitiøst netværk med 5 årlige møder. Tidspunkterne vil skifte mellem morgenmøder, frokostmøder og aftenmøder med efterfølgende spisning.

- 4 møder afholdes øst for Storebælt, 1 møde vest for Storebælt (online deltagelse i formidlingsdelen mulig).

- Adgang til førende praktikeres cases, der kan anvendes til refleksion og udvikling.

- Adgang til selv at holde indlæg og præsentationer, med henblik på vidensdeling, feedback og sparring

- Adgang til ”NSCCM Network (www.nsccmnetwork.dk)” vidensportal, hvor du som Netværksmedlem får gratis adgang til:

 • NSCCM online Leksikon om Contract Management (på dansk), værktøj, artikler, undersøgelser og videoer med udvalgte opdateringer inden for kontraktretten, kontraktstyring, udbudsret mv. (Introduktionspris for ikke-medlemmer 980 kr./året**)

 • Håndbogen ”Indkøbsrettet Commercial & Contract Management” af RF Henschel, april 2022. (400 sider på engelsk normalpris 600 kr.)

 • Faglig sparring gennem en "Medlems Q&A-chat", under redaktionel kontrol af professor René Franz Henschel

 • Fast rabat på 20 % på alle NSCCM´s uddannelser og kurser (gælder ikke med andre rabatordninger)

For at få adgang til netværket skal du:
 • Være World CC (tidligere IACCM) - uddannet contract manager (CCM Associate, Practitioner, Advanced, Expert eller Fellow niveau)****, eller være indskrevet på en af certificeringsuddannelserne eller have tilstrækkelig viden og erfaring til, og du kan optages på baggrund af merit.

 • Oprette en profil på netværkets hjemmeside, og acceptere at dele de oplysninger, som er nødvendige for at drive netværket (navn, titel, virksomhed, interesseområde, e-mail, telefonnummer)

 • Du accepterer ved indmeldelse, at dine oplysninger er tilgængelige for netværksmedlemmer

 • Du accepterer ved indmeldelse, at du kan modtage henvendelser om netværksarrangementer, og du kan ved yderligere accept tilkendegive, at du accepterer henvendelser fra netværkets samarbejdspartnere med tilbud på associerede produkter og ydelser

 • Der kan på netværkets hjemmeside være reklamer for relevante associerede produkter, f.eks. litteratur, software-programmer, kurser og uddannelser, jobopslag mv.

 • Ved tilmelding afgiver du en erklæring om, at holde alle oplysninger, der deles i netværket, fortrolige. Du må naturligvis gerne anvende den pågældende information som inspiration til forbedre dit eget arbejde med contract and commercial management i egen organisation (det er hele formålet!), men du må ikke anvende specifikke oplysninger på en uetisk, utilbørlig eller ulovlig måde, eller dele specifik information med andre, som du har fået at vide er fortrolige, eller som efter sit indhold bør holdes fortroligt (f.eks. oplysninger om nye produkter, kunder, finansielle data eller personhenførbare oplysninger mv., som medlemmer lovligt men i fortrolighed har delt).

Har du spørgsmål så kontakt os.

 

Priser, vilkår, mm. for netværksmedlemsskab:

Pris: 4.800 kr. + moms per løbende år. Virksomhedsmedlemskab (Corporate Membership) fra 3 personer og opefter, med 20-33 % rabat.

Tilmelding er bindende for ét år ad gangen. Medlemskabet skal herefter aktivt fornyes ved betaling af faktura, der fremsendes 1 måned før udløbet af kontingent-perioden. Betales faktura ikke, er medlemskabet automatisk ophørt. Hvis betaling finder sted via abonnementsordning og betalingskort på www.nsccmnetwork.dk, sker betaling fortløbende indtil opsigelse.

* Du kan læse mere om World CC´s CPD-system her.

** NSCCM Professionals Network nye hjemmeside: Vidensportalen har en del der er gratis for alle samt to forskellige abonnementstyper: Basic og Professional, der kun er tilgængelig for betalende medlemmer med medlemslogin. Få gratis adgang til en del af siden her.

***Alle udgifterne til rejser, ophold og konference-fee mv. afholdes af deltagerne selv, og er ikke inkluderet i medlemskontingentet

**** Deltagerne i netværket betaler selv medlemskontingent til World CC.

Kommende Netværksarrangementer 2024

Fredag d. 31. maj kl. 10.30-14.00

Sted: BDO, Vestre Ringgade 28, 8000 Aarhus C

Emne: Ændringer og ændringshåndtering 

På dette netværksmøde sætter vi fokus på Ændringer og ændringshåndtering:

 • Hvilke muligheder har kontraktparter for at ændre kontrakter? Ensidigt og gensidigt? 

 • Hvad siger kontraktsretten om ret og pligt til ændringer – og hvad med udbudsretten?

 • Hvordan ser en god ændringsklausul ud – og hvad med processen?

 • Hvordan håndterer man rent praktisk ændringer af kontrakten?

Netværksmødets emne er velegnet til Teams-møde, så medlemmer fra hele landet kan deltage uden problemer.

Oplægsholdere: Line Sørensen, Senior Manager, BDO og René Franz Henschel, professor, Aarhus Universitet.

 

Program d. 31. maj

Kl.10:30-11:00 Velkomst og Networking

Mere information følger i uge 17

 

Sæt allerede nu kryds i kalenderen til de næste møder i 2024:

D. 11. september kl.16.30-20.45, Hotel Marriott, Kalvebod Brygge 5, 1560 København 

D. 19. november, København, ca. kl. 12-.00-16.00

 

Vi søger værter, der kan og har lyst til afholde et netværksmøde d. 19. november i egen organisation til et morgen/formiddagsmøde eller frokost/eftermiddagsmøde - NSCCM Netværk betaler for forplejningen.

Kontakt René på mail rene.henschel@nsccm.dk hvis du/I har lyst og overskud!

 

Tidligere arrangementer i 2024

Onsdag d. 17. april kl. 16.30-20.45

Sted: Hotel Marriott, Kalvebod Brygge 5, 1560 København 

Emne: AI og kontraktstyring 

På dette netværksmøde sætter vi fokus på AI og kontraktstyring: hvad kan man bruge det til? Hvordan bruges det allerede nu - og hvad er perspektiverne for fremtidig anvendelse?

Undervejs ser vi eksempler på praktisk anvendelse, herunder gode råd til hvad du skal gøre for at udnytte ressourcerne bedst muligt.

Spørgeskemaundersøgelse:

Som optakt til netværksmøde bedes du besvare denne spørgeskemaundersøgelse (4 korte spørgsmål)

Klik her:

 

Program d. 17. april

Kl.16:30-17:00 Velkomst og Networking

Kl. 17:00-17:30 Om AI og kontraktstyring: fup og fakta v/ René Franz Henschel

Kl. 17:30-18:00 Praktiske eksempler på konkret brug af AI, bl.a. med Garry Bedford, IT contract manager, certificeret CCM Practitioner®, Hvidovre Kommune

Kl. 18:00-18:10 Kort pause

Kl. 18:10-18:30 Praktiske eksempler (fortsat): AI og visualisering, ved Jonathan Torp Henschel certificeret CCM Practitioner® og Peter Due Yding, VIXCO, snart certificeret CCM Practitioner®

Kl.18:30-18:50 Debat og afslutning

Kl. 19:00 Middag (for tilmeldte)

Tilmelding til Netværksmødet senest d. 4. april 2024 - sendes til: britt.torp@nsccm.dk 

 

D. 6. februar kl. 9.00-13.00

Sted: Hotel Admiral, Toldbodgade 24-28, 1253 København

Emne: Overbebyrdet med arbejde? Sådan får du organisationen til at styre kontrakterne selv! 

René Franz Henschel holder oplæg og er ordstyrer for en debat om, hvordan man bedst inddrager forretningen i kontraktstyringsaktiviteter. Hvilke forudsætninger er der? Hvilke typer af kontrakter kan de selv styre? Hvilke må de ikke selv styre? Hvilke redskaber kan man anvende? Hvordan kan man styre de risici og tackle de problemer, som uundgåeligt vil opstår undervejs? 

Tilmelding til Netværksmødet senest d. 17. januar 2024 - sendes til: britt.torp@nsccm.dk 

 

Tidligere arrangementer i 2023

Onsdag d. 29. november kl. 16.45 - ca. 21

Sted: Hotel Admiral, Toldbodgade 24-28, 1253 København

Emne: Hvordan laver man en operationel CCM-model tilpasset organisationen? 

Oplægsholdere:

 • Rasmus Tønnies, Partner, ARC Contract Management

 • Marianne Fryd Christensen; Director, ARC Contract Management, (tidligere DSB, der fik WorldCC 2022 prisen for bedste CM Strategiske initiativ)

Program:

Kl. 16:45-17:00                 Velkomst medlemmer – tid til networking 

Kl. 17.00-17:45                 Oplæg v/ Rasmus Tønnies og Marianne Fryd Christensen

Kl. 17:45-18:00                 Pause

Kl. 18:00-18:45                 Debat

Kl. 18:45-19:15                 Opsamling, næste møde

Kl.19:15- 21:00                 Middag

*Der er mulighed for online deltagelse.

Tilmelding til Netværksmødet senest d. 15. november 2023 - sendes til: britt.torp@nsccm.dk 

 

Onsdag d. 11. oktober, kl. 16.30-20.30 

Sted: Hotel Marriott, Kalvebod Brygge 5, 1560 København 

Emne: Strategiske pejlemærker, nøgleindikatorer og værdiskabelse

René Franz Henschel er oplægsholder på Netværksmødet, hvor han fremlægger den nyeste viden om strategiske pejlemærker, nøgleindikatorer og værdiskabelse.

René har været i kontakt med WorldCC for at tage temperaturen på, om der er en fælles tilgang til opsætning af mål, nøgleindikatorer og værdiskabelse, eller om det helt afhænger af den individuelle organisations type (offentlig/privat, salg/indkøb mv.), dens overordnede mål, strategier og modenhed mv.

I oplægget inddrager René også anden relevant forskning og praksis med henblik på at fastlægge, hvilken generel såvel som specifik læring vi kan uddrage.

Efter oplægget faciliterer René en række små gruppeøvelser, baseret på samtalekort, hvor medlemmernes egne erfaringer uddrages med henblik på en mulig fælles kerne/anbefalinger.

Målet er at komme til en konklusion på de vigtigste nøgleindikatorer, strategiske pejlemærker og værdiskabelse, som opfølgning på sidste års arbejde i Netværket.

Program:

Kl. 16:15-16:35                  Velkomst medlemmer – tid til networking 

Kl. 16:35-17:15                  Oplæg v/ René Franz Henschel

Kl. 17:15-17:30                  Pause

Kl. 17:30-18:00                 Gruppeøvelser

Kl. 18:00-18:30                 Sammenskrivning og debat – fælles tilgang til emnerne

Kl. 18:30-19.00                 Næste møde, networking og hygge

Kl. 19.15- ca.20.30           Middag for Netværksmedlemmer

* Der er mulighed for online deltagelse.

Tilmelding til Netværksmødet senest d. 2. oktober 2023 - sendes til: britt.torp@nsccm.dk 

 

 

Den. 12. september kl. 12-15.30

Odense Rådhus, Flakhaven 2, 5000 Odense C, lokale: 224, 2. sal.

Emne: Opbygning af en sund CCM-organisation

På Netværksmødet retter vi fokus på én af de allervigtigste opgaver for virksomheder og organisationer i dag, nemlig opbygning og vedligeholdelse af en sund kontraktstyringsfunktion.

Vi har inviteret Lars Kjærulf, chef for Randstad Inhouse Services, der holder et foredrag om rekruttering og fastholdelse af medarbejdere – nu og i fremtiden. Herefter vil Claudia Harding, Contract Manager i Odense Kommune, Udbud og kontraktstyring, fortælle om, hvorledes man har valgt at bygge funktionen op i Odense Kommune, og hvilke overvejelser man gør sig ift. rekruttering og fastholdelse.

Efter oplæggene er der debat og inddragelse af en aktuel medlemsundersøgelse om rekruttering og fastholdelse ligesom WorldCC´s undersøgelser inddrages. Læs mere om temaet nederst!

Program

12:00-13:00  Ankomst og let frokost (sandwich, vand)

13:00-13:30  Indledning om rekruttering og fastholdelse v. Lars Kjærulf, Randstad Inhouse Services

13:30-14:00 Opbygning og organisering af CM i Odense Kommune v. Claudia Harding, Contract Manager, Odense Kommune, Udbud og Kontraktstyring

Pause

14:15-15:15  Debat og italesættelse af de vigtigste nøgleindikatorer for opbygning af en stabil CM funktion, herunder rekruttering og fastholdelse.

15:15-15:30  Opsummering, afslutning på dagen

* Der er mulighed for online deltagelse.

Tilmelding til Netværksmødet senest d. 5. september 2023 - sendes til: britt.torp@nsccm.dk

 

Deltag i vores spørgeskemaundersøgelse

Da NSCCM som vanligt gerne vil lave en undersøgelse blandt Netværksmedlemmer og følgere, håber vi, at du vil deltage i spørgeskemaundersøgelsen herunder:

Spørgeskemaundersøgelse om rekruttering, udvikling og fastholdelse i CCM funktioner

 

 

Den 8. juni kl. 12-16

Hotel Admiral, Toldbodgade 24-28, 1253 København

Emne: Contract lifecycle management software - Quo Vadis?

På dette Netværksmøde har vi inviteret 3 erfarne CLM software eksperter, til at fortælle om IT-løsninger, faldgruber og give gode råd, når I skal vælge IT-kontraktstyringssystemer eller opgradere jeres nuværende. Samtidig præsenteres en undersøgelse om brugen af CLM-systemer blandt medlemmerne m.fl. Det bliver også spændende at høre Netværksmedlemmernes egne erfaringer og dilemmaer. 

 

Dagsplan

Kl. 12-13 Frokost og networking

Kl. 13 Velkomst og introduktion

Kl. 13:05 Netværksmøde: oplæg og debat om CLM software

Kl. 14:15 Kaffepause

Kl. 14:30 Oplæg, debat og medlemmernes egne erfaringer og dilemmaer 

Kl. 15:45 Afrunding og information om næste netværksmøde

 

De tre oplægsholdere er: 

Anders Nordentoft Edelholt, Partner ARC Contract Management

Christian Richter-Petersen, CEO COMAsystem

Kim Bruhn-Rasmussen, CEO Solusi

Tilmelding til Netværksmødet senest d. 30. maj 2023 - sendes til: britt.torp@nsccm.dk

 

D. 14. april kl. 8.30 - 11 med fokus på Uformel ledelse

Sted: Hotel Marriott, Kalvebod Brygge 5, 1560 København

Kl. 08:30 - 09:00 Morgenmad og networking

Kl. 09:00 Velkomst

Kl. 09:05 - 10:05 Netværksmøde med oplæg og debat om "Uformel ledelse" med Maibrith Kempka Jensen

Kl. 10:05 - 10:15 Pause

10:15-10:45 Debat, afrundling og info om næste netværksmøde

På dette netværksmøde vil partner, konsulent og ph.d. i ledelse, Maibrith Kempka Jensen introducere os til grundstenene i den daglige, konkrete, uformelle, ledelse af mennesker og opgaver.

Mange fagligt stærke specialister forventes i dag at tage ansvar for deres arbejdsopgaver på en måde, så de løfter uformelle lederopgaver. De bliver uformelle ledere og skal lære at udøve og trives i en rolle som uformel leder. Det gælder blandt andet fagspecialister, teamledere, koordinatorer, tovholdere, contract managers og mange, mange flere. Men hvordan driver du mennesker, projekter, teams og arbejdsgrupper frem mod målet? 

Kom til netværksmødet med de andre contract managers der ligesom dig udøver uformel ledelse i hverdagen og bliv endnu klogere på, hvad der skal til for at lykkes med den uformelle ledelsesopgave.

Maibrith Kempka Jensen er partner i konsulenthuset WOHA, hun har en Ph.D. i ledelse fra Copenhagen Business School og har tidligere arbejdet med ledelse i større danske virksomheder som MT Højgaard, Dansk Industri og Danmarks Radio. 

Tilmelding til Netværksmødet gerne hurtigst muligt (pga. reservering af rette lokalestørrelse) og senest torsdag d. 30. marts 2023 - sendes til: britt.torp@nsccm.dk
 

D. 2. februar kl. 17-21 med fokus på Bæredygtig Indkøb

Sted: Hotel Admiral, Toldbodgade 24, 1253 København

Kl. 16:15 - 17:00 Velkommen til hyggesnak og networking, medlemmer

kl. 17:00-19:00 Netværksmøde med oplæg og diskussion om "Grønt og bæredygtigt Indkøb". Oplægsholdere Bettina Rønn Laugesen, Marianne Hartz Thomas og René Franz Henschel

Kl. 19:00-21:00 Netværksmiddag i hotellets restaurant

 

Oplægsholdere, baggrund og fokusområder
 

Bettina Rønn Laugesen, Director, MANAD management advisory, HD(O), HD(SCM), Executive MBA, Henley Business School.

Bettina har 20 års erfaring inden for indkøbsledelse, supply chain management og produktionsstyring, både via sin arbejdserfaring og uddannelse. Hun arbejder med strategisk udvikling - med fokus på kvalitet, levering og TCO, der løfter virksomheden til next level. Bettina underviser desuden på NSCCM´s kursus Strategisk Indkøb.

Bettina vil komme ind på de erfaringer hun har med grønt og bæredygtigt indkøb gennem sine job i henholdsvis i SimCorp, Egmont, Gyldendal, Tryg og Canon, samt fra diverse konsulentjobs i forskellige store virksomheder.

Marianne Hartz Thomas, Partner og Director of Communications and Digital Development i Viegand Maagøe, samt Executive MBA, Henley Business School.

Viegand Maagøe er et konsulenthus, der arbejder for at skabe grøn omstilling. De er eksperter i offentlige grønne indkøb, energi- og miljøkrav på globalt niveau, teknisk rådgivning til virksomheder, overskudsvarme og elektrificering af industrien, produkters livscyklus og CO2-aftryk, klimaplaner i SMVer og kommuner, bæredygtighedsstrategier, finansiering af den grønne omstilling og klimakommunikation og kreative slagkraftige kampagner, og de har erfaring fra ind- og udland.

Marianne vil komme med hendes erfaringer i forhold til den grønne omstilling fra hendes mangeårige arbejde i Viegand Maagøe.

René Franz Henschel. René vil gennemgå de kontraktuelle aspekter af grønne og bæredygtige indkøb, herunder med de nyeste tendenser i dansk og europæisk lovgivning.

***

NB. I starten af januar vil I modtage et link til en undersøgelse af bæredygtighed i forhold til egne kontrakter, som vi håber alle Netværkets medlemmer vil deltage i.

Tilmelding til Netværksmødet senest mandag d. 23. januar 2023 - sendes til: britt.torp@nsccm.dk

 

Tidligere arrangementer i 2022:

Den 2. november 2022, kl. 16.30-18:30: Netværksmøde med efterfølgende middag

Sted:Hotel Marriott, Kalvebod Brygge 5, 1560 København

På dette netværksmøde præsenteres Netværkets nye, dedikerede hjemmeside, hvor medlemmerne får adgang til leksikon, bøger, artikler, værktøjer (f.eks. templates til kontraktopstartsmøder, performance-møder mv.) samt eksempler på standardkontrakter og klausuler, som netværkets medlemmer kan benytte.

Herudover vil vi på mødet se 1. udkast til en KPI Matrix, der kan anvendes til at opstille de forskellige nøgleindikatorer for god kontraktstyring, som netværkets medlemmer i fællesskab har udviklet. Endelig ser vi kort frem mod aktiviteter i 2023, bl.a. med fokus på bæredygtige indkøb og kontrakter.

Herudover er der afsat tid til fri samtale om emner, som medlemmerne finder relevante.

Tilmelding senest: Mandag d. 24. oktober 2022 (sendes til: britt.torp@nsccm.dk)

 

D. 6. september 2022 kl. 16:30-18:00: Netværksmøde med foredrag af Chanette Lyngsåe og efterfølgende middag 

Sted: Hotel Admiral, Toldbodgade 24, 1253 København 

Få succes med at styre dine mindre aftaler.

Chanette Lyngsåe har gennem de sidste 3 ½ år skabt genlyd i den danske byggebranche gennem sin nye tilgang, herunder brug af visuel kommunikation i forbindelse med udbud og aftaleimplementering samt i den løbende kontraktstyring og controlling.


På netværksmødet vil Chanette fortælle mere om sine metoder og værktøjer, bl.a.
- Eksempel på en simpel kontrakt
- Eksempel på udbudsbetingelser som er let forståelige
- Eksempler på daglig kontraktledelse
- Synliggørelse af succeser og problematikker (herunder årsrapport)

Chanette har arbejdet med controlling i små 9 år og deler nu sine erfaringer igennem sin virksomhed, Contract Management 1 til 1.

Tilmelding senest: mandag d. 29. august Netværksmødet afsluttes med en let middag (angiv ved tilmelding, om du deltager i den efterfølgende middag).

 

D. 19. maj - fredag d. 20. maj 2022: Contract management-konference i samarbejde med World CC, NSCCM, Advokatwatch  m.fl.

 • Pris for konferencen er normalt 9.995 kr. (early bird), henholdsvis 10.995. Medlemmer af NSCCM´s Professionals Netværk får 40 % på konferencegebyr, dvs. pris for netværksmedlemmer er kun: 5.950 kr., henholdsvis 6.750 (efter 8. april).

 • Du skal tilmelde dig her og skal angive følgende kode: NSCCM Professionals 2022 (i "Comments"-sektionen)

 

D. 19. maj vil der være en eksklusiv NSCCM Professionals netværksmiddag med CEO Sally Guyer, World CC kl. 18:45 på Cap Horn, Nyhavn 21, København. 

 • Tilmelding til Netværksmiddag med Sally Guyer skal ske på mail britt.torp@nsccm.dk, mærket: Tilmelding netværksmiddag 19. maj 2022.

 • NB. Medlemmer af NSCCM Professionals Network kan vælge at deltage i netværksmiddagen uden at deltage i konferencen.

 

D. 4. maj 2022 kl. 16:30: Netværksmøde med foredrag af Jakob Johannes Rønberg, Head of Contract Management, The Danish Ministry of Defence. Danish Defence Aquisition and Logistics Division.
Vi har inviteret chefen for Contract Management, CTRMGT, i Forsvarets Materiel- & Indkøbsstyrelse, Jakob Johannes Rønberg, til at fortælle om deres fokus i en offentlig Contract Management funktion i Danmarks største indkøbsorganisation.

Funktionen er i rivende udvikling, og afdelingen søger at lægge skinnerne, mens toget kører. Vi kommer til at høre om, hvordan indrettes opgaver, roller og ansvar i en velfungerende CTRMGT funktion? ”Management buzz words” så som Supply Chain Management, Supplier Relation Management & People Management – hvad dækker de i Forsvaret, når man ser det i perspektiv fra CTRMGT? Termen fred, krise og krig er et meget aktuelt narrativ, der adresseres meget fokuseret i hele Forsvaret, herunder også indenfor netop CTRMGT.

Du vil derfor se eksempler på forskellige nye og innovative redskaber, som anvendes i FMI omkring leverandørstyring, f.eks. Supply Chain Walk, SRM Tool, SEO og FIKO og anvendelse af visuelle redskaber som videoer.

Indlægget vil være dialogbaseret og intensivt, såvel som der kan forekomme en lille gruppeøvelse for publikum.

Sted: Marriot Copenhagen, Kalvebod Brygge 5, 1560 København. Middag fra kl. 18.30.

 

D. 6. april 2022 kl. 16:30: Netværksmøde med foredrag af René Franz Henschel 

Kl. 16:30-18:30 Netværksmøde

Rene introducerer det danske Netværk for Contract managers.

Inden mødet har Netværksmedlemmerne deltaget i en anonym undersøgelse om nøgleindikatorer for god contract management. René fremlægger større undersøgelser om brugen af KPI´er og af netværksundersøgelse. Der vil efterfølgende være vidensdeling og debat om nøgleindikatorer for god contract management. 

18:30-ca. 20:30 Middag (Restaurant Midtown Grill, Marriott)

Sted: Hotel Marriot Copenhagen, Kalvebod Brygge 5, 1560 København. Middag fra kl. 18.30- ca. 20:30 (Restaurant Midtown Grill, Hotel Marriott)

bottom of page